Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

E-revalidatie populair bij patiënten met neurologisch letsel  

Adelante heeft met een SET-subsidie twee e-health toepassingen succesvol opgeschaald voor het project ‘e-Revalidatie met centraal neurologisch letsel’. Het gaat concreet om het revalideren van patiënten door de inzet van een online oefenportaal en beeldzorg. Opvallend is dat liefst 82% van deze doelgroep e-health oplossingen graag wil gebruiken. Projectleider Margreet Meems en fysiotherapeut Joke Verlinden van Adelante vertellen over deze bijzondere revalidatieprojecten bij Adelante en de resultaten tot nog toe.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De gezondheidszorg staat onder druk door onder andere de vergrijzing, het stijgende tekort aan personeel en hoge zorgkosten. e-health, oftewel digitale zorg, geeft mogelijkheden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en goede kwaliteit te blijven bieden. Bij e-health denk je in eerste instantie onder meer aan handige inlogzuilen in het ziekenhuis, thuismonitoring en PGO’s. Maar ook bij mensen met een tijdelijke of blijvende beperking wordt, hoewel organisaties in de sector daar nog wel regelmatig mee worstelen, steeds met meer succes e-health ingezet.

SET-subsidie voor opschaling

Een goed voorbeeld van zo’n succesvolle vorm vinden we bij Adelante in Hoensbroek. Daar blijkt dat dat e-revalidatie, een vorm van e-health, bij Adelante vruchten afwerpt bij kinderen, jongeren én volwassenen die centraal neurologisch letsel hebben. Adelante ontving eerder SET-subsidie voor het project ‘e-revalidatie met centraal neurologisch letsel’. Hiermee werden concreet twee e-health toepassingen, te weten beeldzorg en een online oefenportaal opgeschaald. Inmiddels gebruiken 1.800 kinderen, jongeren en volwassenen met blijvend centraal neurologisch letsel beeldbellen en ruim 700 het online oefenportaal.

Ook bij ander organisaties zijn mooie voorbeelden te vinden waarin e-revalidatie succesvol is. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een interactieve speelmuur, die eind 2022 werd geplaatst in de Sint Maartenskliniek. Met die digitale muur kunnen kinderen spelenderwijs revalideren. Zowel zorgverleners als cliënten van de kliniek zijn enthousiast over de mogelijkheden van de speelwand, omdat kinderen zo in het spelen opgaan dat ze regelmatig vergeten dat ze aan het oefenen zijn.

82% ziet e-revalidatie zitten

Projectleider Margreet Meems en fysiotherapeut Joke Verlinden van Adelante vertellen op de website van ZonMw over de bijzondere e-revalidatieprojecten bij Adelante en de resultaten die tot nog toe zijn bereikt met de recente opschaling. Allereerst blijk liefst 82% van de doelgroep duidelijk behoefte te hebben aan e-health in combinatie met fysieke zorg. Acht van de tien mensen met een neurologische aandoening bleek digitaal vaardig te zijn of kon in iedere geval digitale hulpmiddelen in de zorg gebruiken. De aanname was dat de meeste mensen dat niet kunnen, zeker omdat dit project zich richt op mensen met neurologische aandoeningen. In de praktijk bleek echter het overgrote deel van deze doelgroep wel mee te kunnen én willen doen. De invoering van deze innovatieve vormen en bijbehorende opschaling verliepen uiteraard niet zonder obstakels, maar het draagvlak onder medewerkers is inmiddels ook groot.  

Kwaliteitscyclus e-revalidatie

Margreet en Joke vertellen dat het niet nodig is dat ieder team al even ver is op het gebied van e-revalidatie. Juist de early adopters kunnen anderen weer motiveren en de voordelen laten zien. De digitaliseringsslag is daarnaast simpelweg nodig om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Patiënten willen dat ook, sterker nog ze willen zelf graag beschikken over deze digitale opties en vragen bijvoorbeeld of een afspraak met bijvoorbeeld beeldbellen mogelijk is.  

Door het project voortdurend te blijven evalueren via actieonderzoek wordt de vinger voortdurend aan de pols gehouden. Zo wordt de gebruikers- en gebruiksvriendelijkheid van het oefenportaal en het beeldbellen zowel bij patiënten voortdurend gemonitord. Om de vier maanden doorloopt Adelante een volledige kwaliteitscyclus, waardoor de e-revalidatie voortdurend verbeterd kan blijven worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen