ECG-app beschikbaar voor Apple Watch

28 maart 2019
apple.2
Technologie
Nieuws

De ECG-app en de meldingen bij onregelmatig ritme hebben nu een CE-markering en zijn vrijgegeven in de Europese Economische Ruimte. Met de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme kan Apple Watch nu op de achtergrond het hartritme controleren en een melding sturen als het hartritme van de gebruiker onregelmatigheden vertoont die wijzen op atriumfibrilleren (AFib). In de VS heeft Apple jarenlang met de Food and Drug Administration (FDA) samengewerkt voor een De Novo-classificatie voor de ECG-app en de meldingen bij onregelmatig ritme, zodat deze features nu beschikbaar zijn voor consumenten.

De ECG-app1 en de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme2 zijn vanaf vandaag beschikbaar als deel van een gratis update van watchOS 5.2. Dit kan helpen om atriumfibrilleren te signaleren, de meest voorkomende soort ritmestoornis. Wanneer AFib niet behandeld wordt, kan het tot een beroerte leiden, de op een na belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en de AF Association schat dat er ongeveer 11 miljoen mensen in Europa last van hebben, maar een derde van deze mensen is zich hiervan mogelijk niet bewust. 

“Apple Watch heeft al veel mensen overal ter wereld geholpen en het stemt nederig dat het device zo’n belangrijk onderdeel van het leven van onze klanten is geworden”, zegt Jeff Williams, COO van Apple. “Met deze features voor het hart zet Apple Watch de volgende stap om mensen meer informatie over hun gezondheid te geven.” 

“We zijn ervan overtuigd dat de aanvullende informatie die deze features opleveren tot een beter gesprek tussen gebruiker en arts leidt”, aldus Sumbul Desai, MD, Vice President of Health van Apple. “Dankzij de ECG-app en de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme krijgen onze klanten op een zinvollere manier een beter beeld van bepaalde aspecten van hun hart.”

ECG-app

De nieuwe elektroden in de Digital Crown en achter op de kast van Apple Watch Series 4 werken samen met de ECG-app om een ecg te maken die gelijk staat aan een elektrocardiogram met één afleiding. Om een ecg te maken, na een melding over onregelmatig hartritme of op een ander moment, start je de ECG-app op Apple Watch Series 4 en houd je je vinger op de Digital Crown. Door je vinger op de Digital Crown te zetten, sluit je het circuit en worden de elektrische signalen van je hart vastgelegd. Na 30 seconden wordt bepaald of je hartritme normaal is, tekenen van atriumfibrilleren vertoont of dat er geen beoordeling mogelijk is. De ecg’s, de bijbehorende beoordelingen en eventuele geconstateerde symptomen worden veilig in de Gezondheid-app op iPhone bewaard. Al deze gegevens kun je in de vorm van een pdf naar je arts sturen. 

Meldingen bij onregelmatige hartslag

Met behulp van de optische hartslagsensor in Apple Watch Series 1 en latere modellen controleert de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme op de achtergrond of de hartslag van de gebruiker onregelmatigheden vertoont die wijzen op AFib. Als er binnen een tijdsbestek van minimaal 65 minuten tijdens vijf hartritmecontroles een ritmestoornis wordt geconstateerd, krijgt de gebruiker daarvan een melding. 

“Het is spannend om te zien wat wearables zoals Apple Watch tegenwoordig allemaal kunnen, en dat ze vroegtijdig mogelijke hartritmestoornissen kunnen signaleren. Tegenwoordig hebben ongeveer 11 miljoen mensen in Europa last van atriumfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis. Wanneer consumenten zelf een ecg kunnen maken en hun pols kunnen opnemen, kan dit in Europa een krachtig middel worden om hartproblemen te helpen voorkomen en genezen. Dit is een grote stap voorwaarts, een enorme kans om patiëntenzorg te vernieuwen en te verbeteren”, aldus Professor Martin Cowie, hoogleraar cardiologie bij de vestiging van het Imperial College London bij het Royal Brompton Hospital, en voorzitter van de Digital Health Committee van de European Society of Cardiology. 

Dat de ECG-app correct onderscheid kan maken tussen AFib en sinusritme (normaal hartritme), is gevalideerd in een klinische trial met ongeveer 600 deelnemers. De hartritmebeoordeling van een ‘gold standard’ 12-afleidingen-ecg door een cardioloog is vergeleken met de hartritmebeoordeling van een gelijktijdig gemaakte ecg door de ECG-app. Het onderzoek wees uit dat bij classificeerbare ecg’s de ECG-app op Apple Watch een gevoeligheid van 98,3% liet zien bij de beoordeling als atriumfibrilleren en een specificiteit van 99,6% bij de beoordeling als sinusritme. In het onderzoek kon 87,8 procent van de ecg’s door de ECG-app worden geclassificeerd.

Apple Watch face with irregular heart rhythm notification.

De feature voor meldingen bij onregelmatig ritme is onlangs onderzocht in de Apple Heart Study. Met meer dan 400.000 deelnemers was de Apple Heart Study het grootste screeningsonderzoek naar atriumfibrilleren dat tot nu toe is uitgevoerd, en daarmee ook een van de grootste cardiovasculaire trials. Een deel van de gegevens van de Apple Heart Study is naar de FDA gestuurd ter ondersteuning van goedkeuring voor de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme. In dat subonderzoek bij deelnemers die op hun Apple Watch een melding over een onregelmatig hartritme ontvingen terwijl ze ook een ecg-patch droegen, liet 80 procent AFib op de ecg-patch zien en 98 procent AFib of andere klinisch relevante ritmestoornissen.

Wanneer klanten deze features voor het hart willen gaan gebruiken, worden ze op hun scherm door een configuratieproces geleid met details over wie deze features kan gebruiken, wat de features wel en niet kunnen, welke resultaten gebruikers kunnen krijgen en hoe ze deze resultaten kunnen interpreteren. Ook krijgen gebruikers duidelijke instructies over wat ze moeten doen als ze symptomen voelen waarbij onmiddellijke medische hulp nodig is.