Eén op vijf patiënten CWZ gebruikt portaal

4 februari 2019
ICTH-patientportaal_edited
Databeschikbaarheid
Nieuws

Bijna één op de vijf patiënten van het Nijmeegse CWZ gebruikt inmiddels het patiëntportaal MijnCWZ. Dat laat het ziekenhuis weten. In het een jaar geleden geïntroduceerde portaal kunnen patiënten grote delen van hun medisch dossier digitaal inzien. Sinds de introductie is er al 100.000 keer in gekeken. Het portaal biedt sinds juli 2018 ook de mogelijkheid van een e-consult, dat wordt al zo’n 150 maal per maand gebruikt.

CWZ stelt in een persbericht het belangrijk te vinden om patiënten meer te betrekken bij hun zorg, onder meer door middel van het patiëntportaal. Via MijnCWZ kunnen patiënten zich beter informeren en voorbereiden op hun afspraak met de arts in het ziekenhuis. Of zij kunnen na afloop thuis alles nog eens rustig nalezen, zoals behandelverslagen of brieven aan de huisarts. Bovendien kunnen patiënten hierdoor beter samen beslissen met hun arts. Dit past weer bij het breed gedeelde streven om patiënten en artsen gelijkwaardiger de behandeling in te laten vullen.

Behoefte aan inzage

De bezoekcijfers van MijnCWZ laten volgens het ziekenhuis zien dat patiënten behoefte hebben om hun dossier in te zien. Zo’n 20.000 patiënten keken er afgelopen jaar in. Dat aantal neemt structureel toe, zo blijkt. Het portaal biedt een relatief uitgebreid dossier, met afspraakoverzichten, (lab)uitslagen, medicijnoverzichten en behandelverslagen.

Het CWZ stelt dat het portaal voor patiënten ook interessant is omdat deze real time inzage biedt. Wat betekent dat onderzoeksresultaten en dossierinformatie nadat ze zijn vastgelegd, direct door de patiënt in MijnCWZ in te zien zijn - als hij daarvoor kiest. Doordat de patiënt de uitslag al weet, kan hij in het gesprek met de specialist ingaan op het vervolg van de behandeling. Vorig jaar vond hierover nog een hele discussie plaats tussen onder meer de Patiëntenfederatie (die vond dat mensen moesten kunnen kiezen tussen wel of geen realtime inzage) en ziekenhuiskoepel NVZ.

Zorgzaken thuis regelen

Daarnaast kunnen patiënten zelf veel zorgzaken vanuit huis regelen, zoals het online invullen van vragenlijsten of via een e-consult vragen stellen aan hun specialist. Dat laatste gebeurt momenteel zo’n 150 keer per maand. CWZ was vorig jaar juli één van de eerste ziekenhuizen die het e-consult ziekenhuisbreed voor alle patiënten op de polikliniek beschikbaar stelt.
Het e-consult zou vooral handig zijn voor vragen die patiënten nu per telefoon stellen en die geen spoed betreffen. Bijvoorbeeld: Ik heb meer klachten, is er actie nodig? Kan ik een herhaalrecept krijgen?

Uit een tevredenheidsmeting onder patiënten blijkt volgens het ziekenhuis dat zij blij zijn met het inzicht, de uitgebreide verslagen en de openheid die MijnCWZ met zich meebrengt. Zij zien in de toekomst graag een uitgebreider en completer dossier en willen meer toelichting en interactiemogelijkheden. 'Dat ik digitaal mijn gegevens kan inzien, geeft mij een gevoel van veiligheid en openheid' en 'Handig om alvast uitslagen te bekijken ter voorbereiding op een consult' zijn enkele reacties.

Stimuleren gebruik MijnCWZ

CWZ is van plan om ook in 2019 voorlichtingscampagnes in om patiënten uit te nodigen gebruik te maken van MijnCWZ. En om zorgverleners te informeren, want beide partijen hebben immers baat bij digitale informatie-uitwisseling. Reden voor het ziekenhuis om deel te nemen aan het landelijke VIPP-programma om digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en patiënt te versnellen. Hiervoor ligt CWZ naar eigen zeggen goed op koers.

Verder worden er inhoudelijk gezien dit jaar nieuwe onderdelen in MijnCWZ geïntroduceerd. Voorbeelden zijn machtigingen, waardoor ouders in het dossier van hun kind kunnen kijken, en voorlichting op maat.

Dit zijn volgens CWZ voorbeeld van de ambitie die CWZ heeft om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.