Een vijfde Amerikaanse huishouden heeft een activity tracker

29 april 2016
Nieuws

20 procent van de Amerikaanse huishoudens is in het bezit van een activity tracker. Dit blijkt uit onderzoek door de Consumer Technology Association, dat stelt dat dergelijke trackers momenteel het hardst groeien binnen het wearables-segment.

Volgens de CTA is het aantal activity trackers in Amerikaanse huishoudens ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Nog eens 15 procent denkt er over na in de komende 12 maanden een activity tracker te kopen. De CTA denkt dat de groei kan worden verklaard vanuit het feit dat dergelijke apparaten steeds geavanceerder worden en dat er meer bewustzijn is onder consumenten. Daarnaast is het aanbod de afgelopen periode flink gegroeid en biedt de opkomst van het Internet of Things nieuwe kansen.

Opkomst wearables niet te stuiten

Vorige maand kwam onderzoeksfirma IDC naar buiten met de laatste stand van zaken op de wereldwijde wearables-markt. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de de afzet van smartwatches en wearables eind dit jaar zal uitkomen op 110 miljoen units. Ook in de jaren daarna groeit de markt met dubbele cijfers, tot 237,1 miljoen in 2020. Volgens de onderzoekers is de groei te danken aan en een groeiend enthousiasme bij het grote publiek voor wearables en een toename van het aantal form factors.

Naar verwachting zullen wearables in toenemende mate een rol gaan spelen in het bredere spectrum van de digitale gezondheidszorg. Tot de voornaamste aanbieders behoren onder meer FitBit, JawBone en Nike, maar ook steeds meer smartphonemakers mengen zich in de strijd om de klant.