Eerste Kamer akkoord elektronische verwerking medische gegevens

4 oktober 2016
Nieuws

De Eerste Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, OSF en 50Plus steunden het wetsvoorstel; de fracties van PVV, SP, Groen Links en PvdD stemden tegen.

De patiënt krijgt de mogelijkheid om zijn medisch dossier in te zien. Dat is nu wettelijk geregeld, nu de eerste kamer dit ook heeft toegestaan. De wet maakt elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens mogelijk.

Het wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens, aldus het verslag van de Eerste kamer. Het is in aangepaste vorm de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (31.466) dat in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen.

De Eerste Kamer stemde in het kader van dit wetsvoorstel ook over twee moties. Een (gewijzigde) motie van senator Bredenoord (D66) over het toepassen van een Europese richtlijn werd unaniem aangenomen. Een tweede (gewijzigde) motie van senator Bredenoord, over intensivering van het toezicht, werd ook unaniem aangenomen.

Een motie van senator Teunissen (PvdD) over het behoud van de mogelijkheid voor patiënten om gegevens via decentrale systemen uit te wisselen, komt dinsdag 11 oktober in stemming. Het wetsvoorstel stelt kaders voor het uitwisselen van medische gegevens.

Bepaalde onderdelen, zoals het digitaal inzagerecht en de gespecificeerde toestemming van patiënten, gaan pas na drie jaar in. Dan moet duidelijk zijn of de informatie-uitwisseling technisch uitvoerbaar en betrouwbaar is en hoe de gespecificeerde toestemming van patiënten gaat werken.