Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Eerste pilot uitwisseling medicatiegegevens met tandarts

De eerste van drie pilots voor uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheken en tandartspraktijken is afgelopen week van start gegaan. Het gaat om de Nijmeegse tandartspraktijk De Oversteek en twee apotheken uit dezelfde stad. De drie pilots hebben als doel om het opvragen van het overzicht van medicatieverstrekkingen bij apotheken voor de tandartspraktijk mogelijk te maken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Tandartsen hebben nogal eens te maken met patiënten die medicatie gebruiken die het behandelplan kan beïnvloeden, zo schrijft mede-initiatiefnemer VZVZ (vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie). Door digitale uitwisseling van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) mogelijk te maken voor de tandarts, moet de medicatieveiligheid toe nemen. De pilots moeten dat in de praktijk nog wel uitwijzen.

Verstrekken medicatiegegevens

De eerste, kleinschalige, pilot binnen het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg moet volgens VZVZ duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn om het voor tandartspraktijken mogelijk te maken medicatiegegevens op te vragen. Vervolgens is de vraag wat daarvan de betekenis is voor het behandelplan. De pilot in Nijmegen en de twee die nog volgen, worden geëvalueerd.

Tandartspraktijken zijn voor aansluiting op het LSP een nieuwe groep zorgaanbieders. Een aansluiting is dan ook niet van de een op andere dag uitgevoerd. Er zijn eerst maatregelen nodig zoals: het beleggen van het GBZ-beheer (Goed Beheerd Zorgsysteem); het gebruik van beveiligde netwerkverbindingen; de wens van de patiënt; het registreren als UZI-abonnee, het inpassen in de processen in de praktijk en de gebruiksovereenkomst met VZVZ. Daarnaast is het nodig om te bepalen of de aansluiting op het LSP consequenties heeft voor alle aangesloten randapparatuur van een moderne tandartspraktijk.

Dit is volgens VZVZ nog slechts selectie van de maatregelen die worden genomen alvorens er van aansluiten sprake is. Door middel van een knelpunteninventarisatie zullen alle te nemen maatregelen in kaart worden gebracht.

Vier elementen evaluatie

De eerdergenoemde evaluatie van de pilots telt vier elementen:

  • Knelpunteninventarisatie.
  • Analyse van berichtenverkeer op het LSP.
  • Onderzoek bij de tandarts aan de hand van een vragenlijst en een interview.
  • Interview bij de betrokken apotheken.

Naar verwachting zullen in november 2021 alle drie de bij de pilots betrokken tandartspraktijken aangesloten zijn op het LSP en kunnen de tandartsen gaan werken met de medische gegevens die verkregen worden bij de apotheken in de regio.

‘Samen voor medicatieoverdracht’

De pilots worden in nauwe samenwerking met de KNMT, KNMP en Patiëntenfederatie Nederland uitgevoerd. Bij deze pilots is de leverancier van het tandartsinformatiesysteem ook intensief betrokken. De pilots vormen ook een voorbereiding op het programma Samen voor medicatieoverdracht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen