Eerste smart glasses op OK en poli Zuyderland

23 augustus 2021
Smart-Glasses-a
Innovatie
Nieuws

Het Zuyderland Medisch Centrum heeft vorige week de eerste smart glasses in ontvangst genomen. De komende maanden worden in het ziekenhuis op diverse afdelingen verschillende projecten gestart om te bepalen of de slimme bril van meerwaarde kan zijn voor de opleiding van zorgpersoneel en de uitvoering van operaties. Het smart glasses project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen zorgprofessionals en het Zuyderland Innovatielab.

Door het gebruik van smart glasses kunnen collega`s, studenten of experts op afstand direct meekijken tijdens een operatie of op de polikliniek. Daarvoor zijn de brillen voorzien van camera’s, een microfoon en geluid die de beelden via een livestream ter beschikking stelt. Voordat de smart glasses projecten in het Zuyderland van start kunnen moeten de gebruikers van zowel de slimme brillen als het meekijk platform eerst geïnstrueerd en opgeleid worden.

Supervisie, kennisdeling en opleiding

Het Zuyderland gaat de slimme brillen inzetten voor het delen van kennis, supervisie en training en onderwijs. Daarvoor worden vier verschillende pilots gestart op zowel de polokliek als in de operatiekamers. De brillen worden in september door de gastro-intestinale en traumachirurgen tijdens 20 operaties gebruikt.

Doel van deze pilots is het onderzoeken of, en zo ja hoe, de smart glasses kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van opleiding en veiligere en efficiëntere supervisie. De resultaten van de pilots zullen de komende periode nauwgezet gevolgd en geëvalueerd worden.

Het projectteam ‘smart glasses’ van het Zuyderland: Eric Belgers, Raoul van Vugt, Diba Demir en Thomas Vermeer, Thymo Griesenbrock & Ruud Waulthers.

Smart glasses breken door in de zorg

De slimme bril is binnen de zorg al lang geen onbekend verschijnsel meer. Deze technologische innovatie heeft zijn meerwaarde al in diverse ziekenhuizen en zorginstellingen bewezen. Net als diverse andere nieuwe ontwikkelingen bleek de coronacrisis ook een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling en acceptatie van smart glasses oplossingen.

Een goed voorbeeld daarvan is de introductie bij het Bravis ziekenhuis, waar de slimme bril tijdens de derde coronagolf ingezet werd om verpleegkundig personeel op afstand te kunnen begeleiden bij taken waarbij normaliter twee zorgverleners aanwezig moesten zijn, maar dat door drukte en afwezigheid niet lukte. Een toepassing die er ook bij tanteLouise voor gezorgd heeft dat de smart glasses niet meer weg te denken zijn.

Eind vorig jaar werd in het Groene Hart Ziekenhuis een recente maagverkleiningsoperatie uitgevoerd waarbij voor het eerst gebruik gemaakt werd van een nieuwe tang voor het doorknippen en dichtbranden van bloedvaten. Via de slimme bril van de chirurg konden vanuit de VS zo’n 50 mensen met die operatie meekijken.