Eerstelijns- en tweedelijnszorg ontwikkelen samen hybride zorgpaden

15 februari 2024
hybride
Zorgtransitie
Nieuws

Ziekenhuis en huisartsen die samen hybride zorgpaden ontwikkelen. Dat gebeurt in en rond Gorinchem, waar Rivas en huisartsenvereniging Huisarts en Zorg (HenZ) Gorinchem nauw samenwerken. Voor patiënten heeft dit grote voordelen. Iemand met COPD hoeft bijvoorbeeld nog maar één app te gebruiken voor huisarts en ziekenhuis. Een team van wijkverpleegkundigen houdt de gegevens in de gaten die de patiënten invoeren in de app. Dit team ziet aan de hand van die gegevens en de fase waarin de behandeling zich bevindt, of bij bijzonderheden de huisarts of het ziekenhuis ingeschakeld moet worden.

In een recente podcast delen Rivas en de huisartsenvereniging Huisarts en Zorg (HenZ) Gorinchem hun ervaringen met de ontwikkeling van hybride zorgpaden. Deze innovatieve aanpak, waarbij zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en astma zowel digitaal als persoonlijk wordt aangeboden, is een belangrijke ontwikkeling.

Rivas, een zorgorganisatie in en rond Gorinchem, en HenZ, een huisartsenvereniging, hebben de handen ineengeslagen om de zorg toegankelijker en efficiënter te maken. Door gebruik te maken van één app voor zowel huisarts- als ziekenhuiszorg en de inzet van een digitaal wijkteam voor eerste triage, wordt de patiëntenzorg tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg naadloos gecoördineerd.

Op weg naar 70% hybride zorgpaden

Hybride zorg, een combinatie van digitale en persoonlijke zorg, is essentieel geworden om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) streeft er zelfs naar dat in 2026 zeventig procent van de geschikte zorgpaden op deze wijze wordt aangeboden. Dit vereist samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars.

Mieke van der Wielen-Schmeits en Han van 't Hof delen graag hun directe ervaringen. Van 't Hof licht toe: "We zijn gestart met vijf hybride zorgpaden voor onder andere hartfalen, COPD en astma, die nu al 200 patiënten bedienen. Het was een leerproces met enkele uitdagingen, maar door de juiste technologische partners te kiezen zijn we nu in staat om daadwerkelijk op te schalen.”

Het digitale wijkteam speelt een sleutelrol bij deze hybride zorgpaden. Mieke van der Wielen-Schmeits legt uit: "Dit team zorgt voor een effectieve eerste triage, waardoor patiënten snel naar de juiste zorgverlener worden geleid. In de praktijk kan het digitale team, dat bestaat uit wijkverpleegkundigen, het mogelijk zelf oplossen of de patiënt doorverwijzen naar huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundige of specialist.”

Hybride zorgpaden nuttig en nodig

De praktijk toont in dit geval duidelijk aan  dat thuismonitoring een gewaardeerde aanvulling kan zijn op traditionele zorgmethodes. Hoewel het zeker niet voor iedere patiënt geschikt is, ziet het merendeel van de patiënten de voordelen van zelfmanagement en voelen ze zich meestal veilig omdat ze voortdurend gemonitord. Tevens zijn hybride zorgpaden simpelweg nodig om te voorkomen dat de zorg niet dichtslibt en daadwerkelijk kan transformeren. Mieke van der Wielen-Schmeits geeft dan ook graag een positief voorbeeld uit de praktijk: "Een dochter van een patiënt met hartfalen, voert de gegevens voor haar vader in de app en voelt zich gerustgesteld door de constante monitoring en waardeert ook de snelle feedback die ze krijgen op basis van de data die gestuurd zijn."

De toekomst ziet er volgens beiden veelbelovend uit, want er liggen plannen om de vijf huidige hybride zorgpaden uit te breiden met zeven nieuwe paden. Han van ‘t Hof: "Dit zal ons helpen om een nog breder scala aan veel voorkomende aandoeningen te dekken, waardoor we de toegankelijkheid en effectiviteit van zorg voor nog meer patiënten kunnen verbeteren."