Efficiency en patiëntlogistiek sterk verbeterd dankzij selfservice-voorzieningen

20 oktober 2017
blog_patientenlogistiek_2905
Patiënt
Nieuws

Isala, het grootste topklinische ziekenhuis in Nederland, heeft Ricoh's Selfservice & Hospitality oplossing geïmplementeerd om de patiëntlogistiek op de afdeling Radiologie te optimaliseren.

Het ziekenhuis in Zwolle is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze op selfservice gerichte werkwijze op de afdeling Radiologie implementeert in combinatie met Agfa. Isala maakte reeds voor haar centrale ontvangstconcept gebruik van Ricoh's oplossing. De afdeling Radiologie is hieraan nu toegevoegd.

Isala heeft in augustus 2013 een nieuw, modern onderkomen in gebruik genomen, met een sterk toekomstgerichte benadering van zorgverlening. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het optimaliseren van de ontvangst en aanmelding van patiënten voor hun afspraak. Isala koos dan ook voor de Selfservice & Hospitality oplossing van Ricoh, die in samenwerking met partner Logis.P, ontwikkeld is voor het verbeteren van de doorstroom van patiënten en verlaging van de kosten die gepaard gaan met patiëntregistratie- en logistiek. Een speerpunt hierbij vormen de aanmeldzuilen die patiënten in staat stellen om zichzelf bij binnenkomst in het ziekenhuis aan te melden. In combinatie met voorzieningen voor wachtrijmanagement, automatiseren en versnellen deze zuilen het proces van registratie en patiëntinformatie. Belangrijk hierbij is dat de patiënt onder andere direct bij binnenkomst geïnformeerd wordt over eventuele uitloop van de afspraak, maar ook over de locatie en het tijdstip.

Op basis van de goede ervaringen bij het centrale ontvangstconcept en met het oog op eenduidigheid voor de patiënt, besloot Isala de selfservice-voorzieningen uit te breiden naar de afdeling Radiologie. Omdat de afdeling Radiologie samenwerkt met veel andere specialismen binnen het ziekenhuis, patiënten zowel met als zonder afspraak binnenlopen en de onderzoeksroutes die patiënten binnen de afdeling doorlopen vaak complex zijn, vormde digitalisering van het volledige proces een uitdaging. Bijkomende complicerende factor was de recente update van het Radiologie Informatie Systeem, waarmee Isala alle patiëntafspraken inplant en onderzoeksapparatuur reserveert.

Met de uitbreiding is de afdeling Radiologie volledig geïntegreerd in het concept Centrale Patiëntenontvangst van Isala: patiënten melden zich bij de aanmeldzuil in de Centrale hal van het ziekenhuis. Na het printen van een afsprakenticket met barcode en locatie meldt de patiënt zich bij de decentrale aanmeldzuil op de juiste afdeling. Na het scannen van het afsprakenticket wordt de juiste wachtruimte en de wachttijd weergegeven. Bij radiologie worden dagelijks 500 tot 600 patiënten per dag geholpen, waarvan een groot deel nu niet meer naar een balie hoeft.

Annemieke van Dijk, projectmanager bij Isala: "De volledige integratie van Radiologie in het concept Centrale Patiënten Ontvangst ging bijna geruisloos. De Selfservice oplossing neemt veel handmatige administratieve handelingen over, waardoor we veel efficiënter en geïntegreerder kunnen werken. Ook kunnen we de patiënt nu veel beter bedienen."

Wim Huurnink, adviseur digitalisering en medische beeldvorming bij Isala is ook zeer trots op deze oplossing. "Het is een proceswijziging en niet alleen een IT-oplossing. We hebben als het ware een deel van de kennis van de baliemedewerkster geautomatiseerd."

Pieter Rahusen, Senior Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh Nederland: "De Selfservice & Hospitality oplossing zorgt voor een betere doorstroom van patiënten. Er is geen sprake meer van wachttijd aan de balie en het systeem laat duidelijk zien waar de cliënt op welk tijdstip moet zijn. Daarnaast betekent dit een duidelijke efficiencyverbetering in processen, waardoor kosten kunnen worden verlaagd en medewerkers zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Isala en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch zijn de enige twee ziekenhuizen in Nederland die op de afdeling Radiologie werken met digitaal aanmelden via aanmeldzuilen. De oplossing bewijst juist op een uitdagende, complexe afdeling als Radiologie zijn meerwaarde."