Eind 2019 ‘smart’ actieplannen Health Deal kwetsbare jongeren

wo 14 november 2018 - 10:10
Jongeren
Samenwerking
Nieuws

Hoe gaat het uitwerken van een Health Deal in zijn werk? Adviseur Sanne van der Weegen van Vilans schrijft er over naar aanleiding van een eerder dit jaar gesloten Health Deal om kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen met behulp van e-health toepassingen te helpen bij hun overgang naar een volwassen leven. Eind oktober gingen werkgroepen concreet aan de slag. Eind 2019 moeten er actieplannen liggen.

Als jongeren 18 jaar worden, moeten zij allerlei volwassen keuzes maken, maar kwetsbare jongeren kunnen dat vaak helemaal niet. Om deze groep in de regio Nijmegen (waar relatief veel kwetsbare jongeren wonen) te ondersteunen bij hun stap naar zelfstandigheid, ondertekenden minister Hugo de Jonge van VWS, zorgorganisatie Pluryn en diverse ketenpartners, waaronder Vilans, op 13 juni 2018 een Health Deal. Met de ondertekening hadden deelnemende partijen een concreet doel: door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve (onder meer e-health) toepassingen de kwetsbare jongeren te faciliteren en stimuleren. Op 30 oktober kwamen de werkgroepen van de Health Deal daarom bij elkaar om hiermee aan de slag te gaan. Zij zullen aan het einde van het jaar smart actieplannen gaan opleveren.

Verschil tussen meerderjarig en volwassen

“Meerderjarig worden is echt iets anders dan volwassen zijn”, vertelde Bas Wijnen van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) aan het begin van de workshops, over de achterliggende problematiek. “Volwassenheid betekent dat je de consequenties van bepaalde keuzes kunt overzien en volledig onafhankelijk in de maatschappij kunt functioneren. De hersens zijn alleen meestal pas volgroeid rond 24-jarige leeftijd. Zolang dit nog niet het geval is, hebben jongeren nog te weinig impulscontrole en zijn ze gevoelig voor directe beloningen en verleidingen.” Dat maakt jongeren ook na hun 18e nog kwetsbaar, wat in versterkte mate geldt voor kwetsbare jongeren. Jongeren waren namens de Raad van Toekomst aanwezig om met hun kritische blik naar de vier actielijnen te kijken waar de werkgroepen mee aan de slag gingen:
  • Transitie van 18- naar 18+
  • Het stroomlijnen van informatieoverdracht in de zorg
  • Passend werk
  • Validatie van de (te ontwikkelen) tools.

Digitale tools weinig gebruikt

Voor de overgang van 18- naar 18+ bestaan er al (digitale) tools, maar deze worden door kwetsbare jongeren nauwelijks gebruikt. Denk hierbij aan de app Kwikstart, het toekomstplan Plan18 en de Vraagapp. Deze tools helpen met het regelen van allerlei praktische zaken, zoals het regelen van verzekeringen, koken en wat je verder moet weten als je op jezelf gaat wonen. Een jongere van de Raad van Toekomst hielp het gezelschap op weg met richtinggevende vragen. Hoe zorg je voor een succesvolle participatie? Wie begeleidt de jongeren bij het gebruik van e-health-tools? Kan notificatie eventueel stimulerend werken?

Stabiele basis

Bij het bespreken van de eerste actielijn ‘transitie van 18- naar 18+’ diende de Big Five in Amsterdam als inspiratie. Dit is een afsprakenovereenkomst van de samenleving, gemeenten en organisaties om jongeren van 18 pas los te laten als ze een stabiele basis hebben waar ze op verder kunnen. Senior adviseur Doortje van Boshuizen is de huidige projectleider van deze actielijn: “Als een jongere geen volwassene persoon heeft om op terug te vallen, is het natuurlijk de vraag of technologie dat kan vervangen. Daar moeten we meer inzicht in krijgen. Want ook al is de informatie beschikbaar, dat betekent nog niet dat kwetsbare jongeren daar iets mee gaan doen.” Tot slot moeten bestaande toepassingen niet afgeschreven worden, maar moet bekeken worden waar het aan schort en waar verbetering mogelijk is. Eén van de manieren is het opzetten van een werkplaats waar jongeren, jongerenwerkers en leveranciers uitgenodigd worden. De jongeren kunnen dan de apps uitproberen om leveranciers gerichte feedback te geven.

Health Deal versnelt zorginnovatie

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen, bijvoorbeeld voor preventie van ziekten. De ‘Health Deals’ tussen met (private) partners zijn bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit vanwege knelpunten die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!