Erasmus MC en Sensius introduceren thermotherapie

15 september 2022
Focuscollar
Innovatie
Nieuws

Thermotherapie, of hyperthermie dus, heeft het potentieel om behandeluitkomsten te verbeteren. Dat draagt bij aan een verbetering van de balans tussen kankerbestrijding en bijwerkingen. "Deze techniek biedt een belangrijke mogelijkheid om de prognose van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven te beïnvloeden. We vertrouwen er volledig op dat Sensius in staat is om verder te bouwen op wat in het Erasmus MC is ontwikkeld", aldus Prof. dr. Remi Nout, hoofd van de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC.

Thermotherapie met de FocusCollar

Thermotherapie is een technologieplatform. Het hoofd-halsgebied is het eerste lichaamsdeel dat met deze techniek kan worden behandeld; andere lichaamsdelen zullen volgen. De FocusCollar werkt met de nieuwe generatie thermotherapie die door Erasmus MC is ontwikkeld om vaste tumoren op een patiëntvriendelijke, nauwkeurige, controleerbare en reproduceerbare manier te behandelen.

FocusCollar is het eerste product dat op de markt komt. De zogenoemde warmtekraag bevat 20 antennes voor de verwarming van de tumor. Die antennes worden aangestuurd door beeldgestuurde planningssoftware zodat de tumor verhit kan worden zonder het omringende weefsel te beschadigen.

Met deze techniek wordt een reeks biologische processen uitgelokt die leiden tot een verhoging van de bloedstroom en zuurstof naar de tumor. Daarnaast wordt het herstel van de schade aan het DNA van de tumor verhinderd en het immuunsysteem van het lichaam geactiveerd om de tumor te helpen aanvallen. Samen versterken deze geïnduceerde biologische processen het effect van radiotherapie of chemotherapie.

Samenwerking met Sensius

Erasmus MC heeft gekozen voor een samenwerking met Sensius om deze nieuwe technologie naar de markt te brengen. Onderdeel van die samenwerking is onder andere het van het Erasmus MC als Center of Excellence, gecentreerd rond de ‘FocusCollar’ van Sensius, een warmtekraag. Daarnaast worden er de komende tijd multicenter studies gestart met klinieken in Europa en de VS.

"Het Erasmus MC heeft geweldig werk verricht met de ontwikkeling van deze technologie. We zijn enthousiast over de mate van betrokkenheid bij Sensius en de plannen van het Erasmus MC om deze ontwikkeling om te zetten in klinisch leiderschap. Wij zijn ervan overtuigd dat deze technologie het potentieel heeft om een van de pijlers te worden in de behandeling van vaste tumoren. We zullen er alles aan doen om dat mogelijk te maken", vertelt Paul van den Biggelaar, CEO van Sensius.