ERC geeft PoC-subsidies aan technologische innovaties

10 februari 2017
Nieuws

De European Research Council (ERC)heeft het afgelopen jaar aan 133 Europese onderzoeksprojecten een Proof of Concept-subsidie verleend. Met deze subsidie kunnen de innovatieve onderzoeken (frontier research’) sneller resultaten realiseren.

Er waren in totaal drie competitierondes in 2016, waarvan de laatste recent is afgesloten. In alle gevallen betrof het een extra subsidie voor onderzoeken die eerder al een subsidie van het ERC hadden gekregen. Het doel is om dieper in te gaan op het innovatiepotentieel van de door de ERC gesteunde projecten door de slag te maken van het laboratorium naar praktische en commercieel toepasbare oplossingen.

In de derde ronde is extra geld aan een brede groep projecten toegewezen, waaronder veel op het gebied van medische innovaties. Voorbeelden zijn een Nederlands project op het gebied van ‘neuroprotective stroke therapy’, evenals een webgebaseerde dienst om spraakbeperkingen te diagnosticeren.

Elke winnaar van een Proof of concept’-subsidie krijgt 150.000 euro toegekend. Dat kan onder meer ingezet worden om intellectueel eigendom te beschermen, praktische toepassingen te onderzoeken of technische/klinische validatie mogelijk te maken.