Erik Gerritsen: implementatie e-health op gang, opschalen volgende stap

vr 22 juni 2018 - 11:40
Erik-Gerritsen
Wetgeving
Nieuws

“Dit is de periode dat we stoppen met praten en aan de slag gaan. Als we de zorg toegankelijk en betaalbaar willen houden, zullen we een vertaalslag moeten maken naar implementatie en opschalen.” Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van VWS zei het begin dit jaar tijdens de ICT&health Conference ook al en herhaalt het tijdens de vervolgconferentie ICT&health World Conference in Den Haag.

Die implementatie begint er te komen. Gerritsen verwijst naar een recent NOS item waarbij ouderen met dementie veilig kunnen rondlopen met behulp van GPS. “Dat was paar jaar terug alleen bij tanteLouise, nu overal. Of denk aan COPD Inbeeld.” Opschaling is echter nog niet overal gaande. Zo is COPD Inbeeld nog altijd kleinschalig ondanks uitrol naar een aantal ziekenhuizen. Dat is dus de volgende stap.

MedMij komt naar praktijk

Behalve voor de patiënt en burger is er - op de conferentie en in de dagelijkse praktijk - ook een belangrijke rol voor verpleegkundigen in de vertaalslag digitale innovaties naar praktijk. Op de conferentie dook onder meer Shawna Butler hier dieper in. Ook MedMij is volgens Gerritsen een belangrijke ‘aanwezige’. “Velen hebben er van gehoord, weinigen hebben hem of haar al ontmoet. Dat gaat veranderen, want MedMij komt deze zomer uit de kraamkamer met een eerste afsprakenstelsel voor PGO-leveranciers en leveranciers van ICT-systemen om op aan te haken.” Ook komen er diverse financieringsregelingen om een extra slag te maken en zowel aanbieders als gebruikers een stimulans te geven. Zo moet uiteindelijk vanaf 2019 kennis gaan stromen zodat de patiënt echt eigenaar wordt van gezondheidsomgevingen echt de regie krijgt over zijn of haar eigen gezondheid. “Hier wordt ook hard aan gewerkt door zorgaanbieders. Er zijn steeds meer VIPP-achtige programma’s, zoals nu voor GGZ. Voor care komt dat er nu ook, inclusief subsidie om het te stimuleren.”

Financiering voor e-health

Gerritsen heeft al diverse stakeholders genoemd: patiënt, burger, zorgaanbieders, verpleegkundige. Ook voor ontwikkelaars moet er echter een omgeving komen waarin digitale innovaties een goede voedingsbodem krijgen. Zo zijn er nu drie grote innovatiefondsen tot stand gekomen samen met EZK, zodat startups de financiële Valley of death kunnen overleven en een product goed in de markt kunnen zetten.” De komende jaren staan uitrollen en opschalen centraal, benadrukt Gerritsen. Hij wijst op het recent uitgebrachte rapport ‘Juiste zorg op juiste plek’. “Dat is een stip op de horizon. Maar het gaat ook over wat er allemaal al aan digitale innovaties is. Er wordt veel vanuit patiënten beschreven, geeft een visie weer die ook al gaande is.” Het gaat niet alleen om overactieve secretaris-generaal die hier staat, merkt de snel pratende Gerritsen met enige zelfspot op. “Het gaat ook niet alleen om VWS waar iedereen naar kijkt. We zijn al veel verder gevorderd.”

Knelpunt: eerste stap

Een knelpunt: vaak zijn veel partijen het al eens over wat moet, maar wil niemand de eerste stap zetten, merkt Gerritsen. Het kost geld, men is bang voor regels. “Die partijen moeten we bij elkaar zetten. De regels staan het toe, het geld is er. Maak er kleine stapjes van, het hoeft niet allemaal in een keer. Doe het ook in de regio’s, niet landelijk. Uitrol gebeurt in de regio’s, in gemeenten en soms zelfs wijken.” Wees ook niet bang voor mislukkingen, besluit Gerritsen. “Ik ben ook niet voor niets ambassadeur voor Instituut voor briljante mislukkingen. Vaak leer je daar veel meer van, als je het aandurft om in de spiegel te kijken.”