Ernst Klunder, ‘s Heeren Loo: digitalisering geeft meer mensen regie

1 juni 2023
Ernst-Klunder-ICThealth-2023
Digitalisering
Nieuws

Dat digitalisering een steeds grotere rol zal gaan spelen binnen de zorg staat voor Ernst Klunder buiten kijf. Als bestuurder van ’s Heeren Loo - een grote instelling voor mensen met een verstandelijke (en/of andere) beperking - ziet hij digitale toepassingen voor ‘zijn’ doelgroep als een waardevolle mogelijkheid om een ‘goed leven voor cliënten’ en ‘mooi werk voor medewerkers’ te realiseren. “Dat betekent concreet dat je mensen meer of beter kunt laten meedoen aan de maatschappij en dat ze minder afhankelijk zijn van professionals.” Het is voor Klunder de ultieme stip op de horizon en waar het echt om gaat in de zorg.

Klunder is een grote voorstander van digitale toepassingen in de (gehandicapten-) zorg, zo vertelt hij in de coverstory van ICT&health 3. Het belang van digitalisering is volgens hem mooi samengevat in de drie beloften die ‘s Heeren Loo heeft geformuleerd en waar de organisatie structureel aan werkt:

  1. De belofte van een goed leven voor onze cliënten;
  2. De belofte van het bieden van mooi werk aan onze medewerkers;
  3. De belofte van het opereren als duurzame, gezonde organisatie.

“Wat we willen, is dat de mensen zoveel mogelijk de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Dat ze zelf keuzes kunnen maken, kunnen beslissen en beschikken, en dat dat ten goede komt aan hun kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid. Onze doelgroep bestaat uit mensen die vaak niet in staat zijn om dingen makkelijk tot zich te nemen, omdat ze te maken hebben met een verstandelijke beperking en regelmatig ook met een fysieke beperking. Zij kunnen met behulp van (digitale) technieken in staat worden gesteld dingen te doen die ze anders niet zouden kunnen doen. Ik denk dat daarin de basis ligt voor het belang van digitale toepassingen in de zorg.”

Digitalisering in belang werknemers

Dat belang ziet Klunder ook voor de medewerkers: om de belasting voor hun te drukken, want die wordt zeker als zodanig ervaren. "Concreet voorbeeld hiervan is de toepassing van sensoren (die spanningen en stressreacties signaleren) om het gedrag van cliënten beter te kunnen begrijpen. Zo kun je beter inspelen op de behoeften van de cliënt, maar je kunt soms ook dingen voor zijn, zoals spanningen of escalaties. Dat is zowel voor de cliënt als de medewerker een groot gewin, bijvoorbeeld door toename van de veiligheid en het sparen van fysieke energie.”

Op politiek en financieel gebied zijn er volgens Klunder nog wel enkele slagen te maken. Zo vindt hij dat de zorg te gefragmenteerd werkt. Iedereen is voornamelijk voor zichzelf bezig. "De krachten worden nog te weinig gebundeld en dat is een gemiste kans. Ook wat betreft de (financiële) middelen zijn er nog wat slagen te maken. De zorg heeft weinig investeringsruimte en weinig financieringsmiddelen om te innoveren. Die marges zijn smal. Dat betekent dat het uit de bestaande ruimte moet, wat overigens geen reden is om het niet te doen.

Lees het uitgebreide diepte interview met Ernst Klunder in editie 3 van ICT&health, die op 16 juni verschijnt.