Het doel van de Nutribrain call is het ondersteunen van internationale onderzoeksprojecten die zich richten op de verbetering van cognitieve hersenveroudering door voeding en andere leefstijlfactoren.

Europese call voor tegengaan van hersenveroudering

In november opent het Europese partnerschap ERA4Health de NutriBran call voor internationaal onderzoek naar het tegengaan van veroudering van het menselijk brein. Voor onderzoeken die in aanmerking komen voor de financiering is vanuit NWO bijna twee miljoen euro beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde is dat Nederlandse onderzoekers die internationaal willen samenwerken. Per project kan maximaal 325.000 euro aangevraagd worden.

Onderzoek naar hersenveroudering

Het doel van de call is het ondersteunen van internationale onderzoeksprojecten die zich richten op de verbetering van cognitieve hersenveroudering door voeding en andere leefstijlfactoren. De onderzoeken dienen een bijdrage te leveren aan een van deze thema’s:

  • Het verkrijgen van meer inzicht in de modulatie van het verouderen van de hersenen door levensstijlfactoren
  • Nieuwe pilotinterventies, of het opschalen van bestaande pilotinterventies, die helpen om het risico te verlagen op cognitieve achteruitgang gerelateerd aan pathologische hersenveroudering.

Ook moet minimaal een van de volgende leefstijlfactoren worden onderzocht; voeding (met name verbeteringen in voedingspatroon), fysieke activiteit, slaappatroon (kwantiteit, kwaliteit en timing), sociale interactie en spanning.

De coginitieve achteruitgang van hersenen speelt uiteraard ook een belangrijke rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van Alzheimer. Enkele jaren geleden werd al een AI-model ontwikkeld waarmee tot twee jaar vooruit voorspeld kan worden of patiënten met risico op de ziekte van Alzheimer klinisch significante cognitieve achteruitgang door de ziekte zullen ervaren.

Perspectief van preventie

Onderzoekers moeten een perspectief van preventie en volksgezondheid toepassen, rekening houdend grote bevolkingsgroepen, zoals leeftijdscohorten of relevante subgroepen. Aanvragen die in aanmerking willen komen voor deze call kunnen een van ed volgende benaderingen omvatten:

  • Pilottestinterventies die zullen helpen het risico op manifestaties van cognitieve stoornissen te verlagen gerelateerd aan pathologische hersenveroudering
  • Het opschalen van bestaande pilot-interventies die het risico op cognitieve stoornissen helpen verlagen

Daarnaast kunnen de onderzoeken ook aangevuld worden met een van de volgende benaderingen:
Voorstellen kunnen worden aangevuld met een van de volgende benaderingen, zoals:

  • Mechanistisch/experimenteel onderzoek gericht op hoe specifieke leefstijlfactoren de veroudering van hersenen beïnvloeden
  • Translationeel onderzoek dat proof of concept zal opleveren, ter ondersteuning van de ontwikkeling van effectieve gezondheidsverbeteringsstrategieën en/of oplossingen om gezonde hersenen te bevorderen.

Meer informatie over de call en alle voorwaarden, is hier te vinden.

Planning en honorering

De Nutribrain call wordt op 3 november opengesteld. De deadline voor pre-aanvragen is vastgesteld op 15 januari 2024 en medio oktober van dat jaar worden de gehonoreerde aanvragen bekendgemaakt. Op een nog nader te bepalen moment zal het Europese partnerschap ERA4Health een informatiebijeenkomst en matchmaking organiseren rond de openstelling van de call.

ERA4Health is een Europees Partnerschap in het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. Het partnerschap beoogt om in zeven jaar tijd internationaal onderzoek te financieren op het gebied van hart- en vaatziekten, nanogeneeskunde en voeding, gezondheid en preventie. Het Europese onderzoeksprogramma is een gecombineerd vervolg op ERA-CVD, EuroNanoMed en Healthy Diet for a Healthy Life. Vanuit Nederland zijn NWO en ZonMw bij ERA4Health betrokken.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?