Expertgroep NHG pleit voor één regionaal HIS

16 november 2018
Doktor-laptop-LSP
Samenwerking
Nieuws

Om meer inspraak te krijgen in de ontwikkeling van het HIS, kunnen huisartsen het beste kiezen voor één regionaal HIS. Daarvoor pleit BOHAG, de expertgroep Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep van de NHG, in een artikel op de website Eerstelijns.

Behalve alle andere taakverzwaringen hebben huisartsen een nieuwe taak als digitale poortwachter. De huisartsenzorg is onderdeel geworden van een groot regionaal netwerk. Er moeten telkens nieuwe digitale toepassingen worden geïmplementeerd. Er is vraag naar transparantie van zorguitkomsten en inzage in en uitwisseling van medische gegevens met behoud van privacy. Het ontbreekt huisartsen echter aan overzicht en tijd om alle ontwikkelingen bij te houden, aldus de BOHAG. Zij zullen taken moeten uitbesteden. O&I-gelden kunnen hiervoor worden ingezet. Met het programma OPEN (gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling), vergelijkbaar met VIPP voor ziekenhuizen en de ggz,ligt er volgens de expertgroep een kans voor regionale organisaties om huisartsenpraktijken te ondersteunen bij het werken met patiëntportalen.

HIS onvoldoende doorontwikkeld

Het huisartsinformatiesysteem (HIS) is de kern van de ICT voor huisartsenpraktijken. Binnen het HIS zijn bepaalde functies echter onvoldoende doorontwikkeld en daardoor gebruiksonvriendelijk. Wensen van huisartsen zijn ondergeschikt geworden aan eisen van landelijke overheden en maatschappelijke instanties en krijgen zo een lagere prioriteit. Regio’s kunnen meteen doorpakken en een regionale ICT-visie ontwikkelen, strategische plannen voor implementatie van e-health maken en vaststellen welke koppelingen van het HIS met regionale instanties nodig zijn. ‘Het is verstandig hier snel mee te beginnen. De BOHAG-huisartsen kunnen helpen met deze ontwikkelingen in de regio.’

Visie op ICT

De BOHAG-leden houden zich bezig met de huidige problematiek van de zorg-ICT. De expertgroep wil huisartsen helpen om regie te nemen over ICT. De groep roept regionale bestuurders op om snel een visie op ICT te ontwikkelen om niet te verdrinken in de digitale chaos waar de zorg volgens hen in verkeert. Overigens constateerde branchevereniging LHV onlangs dat alle leveranciers van HIS'en de afgelopen twee jaar een verbeterslag hebben gemaakt. De LHV baseert zich op een update van onderzoek dat voor het eerst in 2015-2016 werd gehouden. Vooral op het gebied van e-health zijn er duidelijke verbeteringen.

Meer geld voor digitalisering

Ook komt er meer geld voor ondersteuning van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Afgelopen juli hebben Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en de partijen uit de huisartszorg het hoofdlijnakkoord ondertekend. Er komt tussen 2019 en 2022 een bedrag van 133 miljoen euro specifiek beschikbaar voor e-health en digitalisering. Verder komt er 477 miljoen euro beschikbaar voor een aantal doelen waaronder versterking van de ICT-infrastructuur in de huisartsensector. Huisartsen(organisaties) en verzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van e-health.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!