Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Extra stimulans voor digitale zorg wijkverpleging

Minister Conny Helder trekt de komende vijf jaar 770 miljoen euro uit voor hulpbehoevende zelfstandig wonende ouderen. Een belangrijk deel van het budget gaat naar digitalisering van de wijkverpleging. Op dit moment kan daarvoor vanuit drie bronnen concreet subsidie voor worden aangevraagd: Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW), de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om de druk op de wijkverpleging te verminderen is een digitaliseringsslag noodzakelijk. Denk onder meer aan verschillende soorten sensoren voor monitoring op afstand zoals valsensoren en beeldbellen. Of wat te denken van digitale medicijndispensers die de wijkverpleegkundige waarschuwen als er iets niet goed gaat. Maar denk ook aan elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt of leefstijlmonitoring. Het implementeren van deze en andere digitale oplossingen kost uiteraard veel geld. Inmiddels kunnen organisaties met wijkverpleegkundigen daarvoor uit drie bronnen subsidie krijgen, zo staat te lezen op de website van Vliegwiel. Het gaat om de volgende drie.  

Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging

Allereerst is er de Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). Deze geeft organisaties financiële steun voor projecten die nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang zetten. Digitalisering hoort daar uiteraard expliciet bij. Die projecten kunnen eventueel worden gedaan in samenwerking met  andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, zzp​’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners zoals huisartsen en gemeenten. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot 12 september 2022.

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Hiernaast is er een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het ministerie van  VWS heeft in totaal 12,5 miljoen euro geoormerkt voor de nieuwe SET. Iedere organisatie die bezig is met e-health in de thuissituatie kan inschrijven op deze regelingen. Een heel interessante optie dus voor organisaties voor wijkverpleegkundigen die bezig zijn met digitalisering. Op de website van ZonMw  is hier meer over te lezen. Aanvragen voor deze subsidiemogelijkheid kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend.

Subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching

Met deze regeling kan een organisatie coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties zoals digitalisering. Voor deze subsidie kan nog niet ingeschreven worden, hij wordt waarschijnlijk eind augustus 2022 geopend.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen