EZK: ‘Aanpak over sectoren heen versnelt digitalisering’

18 maart 2020
Jos-de-Groot-klein
Digitalisering
Nieuws

De impact van digitalisering zal de komende jaren sterk blijven toenemen in de zorg, meent Jos de Groot. De directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) houdt zich mede vanuit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie bezig met de digitale transformatie in ons land.

“Met een sectoroverstijgende strategie willen we bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs met elkaar verbinden om kennis en ervaring te delen en digitalisering te versnellen”, vertelt hij in editie 2 van ICT&health. Daarbij moeten in alle gevallen de randvoorwaarden van privacy en veiligheid op orde zijn. “Die lopen er als het ware horizontaal doorheen.”

Het kabinet heeft de Nederlandse Digitaliseringsstrategie ontwikkeld en in 2018 geïntroduceerd om alle betrokken partijen, publiek en privaat, bij elkaar te krijgen. “Enerzijds kijken we naar strategische vraagstukken”, vertelt Jos de Groot. “Op dat vlak werken we ook samen met Binnenlandse Zaken en met Justitie en Veiligheid, op hun werkterreinen van digitale overheid en privacy & security. Aan de andere kant kijken we naar hoe sectoren die nu digitaliseren, van elkaar kunnen leren, zoals de lessons learned over het delen van data. Anders is iedereen in zijn eigen sector het wiel aan het uitvinden.”

Iedereen heeft rol bij digitalisering

De digitaliseringsstrategie is volgens De Groot ook een ‘doe’-strategie. “We gaan niet alleen nota’s schrijven, maar ook kijken hoe we processen in gang kunnen zetten. Hoe kunnen we concreet verder komen met digitalisering. Hoe kunnen we voorbeelden die werken, opschalen? Hoe kunnen bedrijfsleven, wetenschap en overheid dat samen doen? Iedereen heeft zijn rol. Als er rond data delen wettelijke belemmeringen zijn of er nieuwe regelgeving nodig is, dan moet de overheid dat oppakken. Ondertussen zeggen we tegen het bedrijfsleven dat men zoveel mogelijk op vrijwillige basis al data kan delen.”

Verder, zo benadrukt de directeur Digitale Economie van EZK, gaat het hele digitaliseringsvraagstuk ook over leiderschap, durf en gewoon doen. “Dan loop je er soms tegenaan dat de prikkels niet de goede kant op werken. In dat geval zul je met elkaar moeten kijken: hoe gaan we dat veranderen.”

PGO onderdeel Digitaliseringsstrategie

Een voorbeeld van wat in eerste instantie niet werkte, is het in 2011 in de Eerste Kamer gestrande landelijke EPD. De Groot vindt dit nog steeds jammer. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een PGO voor alle Nederlanders is nu wel onderdeel van onze strategie. Maar een open standaard voor gegevensuitwisseling blijft een uitdaging, ook met de programma’s die er al zijn. Dat geldt ook op het gebied van software: we moeten streven naar eenduidigheid in plaats van versnippering.”

Editie twee van ICT&health verschijnt op 16 april.