Financiering gegevensuitwisseling geboortezorg vertraagd

8 december 2021
Zwangerschap
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Voor de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is de komende drie jaar meer geld nodig. En dan met name voor de dekking van materiële kosten voor infrastructuur en gebruik. De mogelijkheden voor een additionele financiering zijn eerder dit jaar al met het ministerie van VWS besproken. Deze week heeft VWS de regionale partnerschappen laten weten dat een besluit pas genomen wordt na de behandeling van de Voorjaarsnota.

De vraag over de financiering van de betreffende aanvullende materiële kosten voor de regionale partnerschappen is afkomstig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het programmabureau VIPP Babyconnect. Hiervoor spraken zij eerder dit jaar met de directie curatieve zorg van VWS.

Het duurde echter tot augustus voordat duidelijkheid kwam over het feit dat dit via de VWS-begroting ingediend moet worden. Op dat moment was de termijn voor een reservering van de kosten binnen de VWS-begroting voor 2022 en verder al verstreken. Daardoor verschuift de beoordeling en besluitvorming naar de Voorjaarsnota van 2022. Dat betekent dat VWS pas in mei uitsluitsel kan geven.

Vertraging financiering

Deze week heeft VWS inmiddels wel al twee online sessies georganiseerd om antwoord te geven op vragen naar aanleiding van de opgelopen vertraging. De komende tijd zullen het programmabureau VIPP Babyconnect, de regionale partnerschappen en projectteams samen inventariseren onder welke voorwaarden zij verder kunnen. Dat moet ervoor zorgen dat de vertraging van de bekostiging zo min mogelijk vertraging veroorzaakt bij de regionale voorbereidingen en implementaties.

De regionale partnerschappen, projectleiders, branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg en het landelijk programmabureau hebben wel vertrouwen in een positieve uitkomst van de besluitvorming. Dat baseren zij op het feit dat het ministerie van VWS, de NZa en ZN het belang en de hoogte van deze financiering onderkennen en steunen. Omdat de vergoeding uit de begroting van VWS komt moet het definitieve oordeel door de Tweede Kamer genomen worden. Dat gebeurt dus bij de behandeling van de Voorjaarsnota. VIPP Babyconnect hoopt dat alle betrokkenen hier begrip voor hebben en zich blijven inzetten voor veilige digitale gegevensuitwisseling.