FitKnip verlaagt drempels voor gebruik e-health

20 december 2021
e-health-app
Apps
Nieuws

NeLL en de stichting Beter met Elkaar wilden met het FitKnip experiment de drempels voor het gebruik van e-health wegnemen. Mensen zijn vaak onzeker of enigszins huiverig om een nieuwe of voor hen nog onbekende gezondheids-app te gaan gebruiken. Deels omdat deze apps meestal niet gratis zijn, maar deels ook omdat gebruikers zich zorgen maken over de veiligheid van apps.

Om die drempels weg te nemen is in 2019 het FitKnip experiment gestart. De initiatiefnemers streven ernaar om uiteindelijk alle Nederlanders te motiveren gezonde leefstijlkeuzes te maken waarbij zij worden ondersteund door e-health toepassingen.

Succesvol FitKnip experiment

Deelnemers aan het FitKnip-experiment kregen een digitaal gezondheidstegoed van 100 euro. Daarmee konden zij voorgeselecteerde, betrouwbare apps aanschaffen. Uiteindelijk hebben meer dan 1500 mensen aan het experiment meegedaan.

Om zicht te krijgen op de potentie van FitKnip als een innovatieve manier om de volksgezondheid te stimuleren is hier wetenschappelijke onderzoek naar gedaan. Vanuit het National eHealth Living Lab (NeLL) en het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) is onder andere gekeken naar de haalbaarheid en de acceptatie van apps. Daarnaast werd ook onderzoek gedaan naar hoe deelnemers de eigen controle over gezondheid ervaren en de potentiële effecten daarvan op hun gezondheid.

Deelnemers waren over het algemeen zeer te spreken over de FitKnip. Met name ook omdat het gezondheidstegoed de financiële drempels voor de aanschaf van apps wegneemt. Ook het feit dat de apps geselecteerd zijn door een betrouwbare partij werd als zeer positief bevonden.

Verbeterpunten oppakken

Het onderzoek heeft ook enkele verbeterpunten aan het licht gebracht. Zo zien deelnemers graag dat de FitKnip en het aanbod goed aansluit bij zijn of haar wensen. De mogelijkheid om de FitKnip naar die eigen en wensen te kunnen aanpassen is dan ook een van de verbeterpunten. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van het niveau van de toepassing, voor beginners of gevorderden. Maar ook aanpassingen voor specifieke patiëntengroepen en welke applicaties getoond worden. Voor een deelnemer die meer wil bewegen zijn andere apps relevant dat voor een deelnemer die juist meer wil ontspannen.

Voordat FitKnip definitief geïmplementeerd kan worden zal het FitKnip-platform technisch en qua inhoud en aanbod aangepast moeten worden. Stichting Beter met Elkaar en NeLL willen met hun partners samen verder verkennen hoe kwaliteit, beschikbaarheid en vergoeding van e-health apps standaard geregeld kan gaan worden.