Fitter op de operatietafel dankzij een Fitbit

7 maart 2022
Fitbit-Pos
Technologie
Nieuws

In het St. Antonius ziekenhuis wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het inzetten van een Fitbit smartwatch. Daarmee wordt gekeken of patiënten die binnenkort een operatie moeten ondergaan gestimuleerd kunnen worden meer te bewegen zodat ze fitter op de operatietafel verschijnen. Aan het onderzoek, dat uitgevoerd wordt in samenwerking met Healthy Chronos, doen 100 patiënten van het ziekenhuis mee.

Met name de iets oudere patiënten hebben voor een operatie veel baat van een goede conditie. Het bevordert hun herstel, zowel in het algemeen als de snelheid daarvan. Daarom worden deze patiënten aangespoord om in de weken voorafgaand aan de operatie meer te bewegen. Door hen te voorzien van een Fitbit krijgen deze patiënten inzicht in het aantal stappen dat zij dagelijks zetten en de gemiddelde hartslag. De smartwatch zorgt bovendien voor een extra stimulans om ook echt te gaan bewegen.

Fitbit en dashboard

De patiënten worden niet alleen gestimuleerd via de Fitbit. Voor de studie is ook een speciaal dashboard ontwikkeld. Daarop kunnen verpleegkundigen zien welke vorderingen de deelnemende patiënten maken. Wanneer geconstateerd wordt dat een patiënt niet aan de benodigde beweging komt, dan wordt hij of zij vanuit het ziekenhuis extra aangespoord om te bewegen. Dat kan zijn door meer te gaan lopen, maar ook in de vorm van spierversterkende oefeningen die thuis gedaan kunnen worden.

Deze aanpak, met monitoring op afstand, zorgt er bovendien voor dat patiënten meer betrokken worden bij hun behandeling. “Ze krijgen meer verantwoordelijkheid en pakken zelf de regie, wat weer leidt tot een betere kwaliteit van leven”, vertelt Eelke Lemmens, verpleegkundig specialist op het gebied van oncologie in het St. Antonius.

De meerwaarde van wearables zoals een Fitbit voor de gezondheidszorg is een item waar al langere tijd over gediscussieerd wordt. Hoewel de meetwaardes van dergelijke slimme apparaten zelden nog een klinische waarde hebben, kunnen ze prima gebruikt worden om een indicatie van iemands gezondheid of conditie te geven. Het project zoals dat nu bij het St. Antonius uitgevoerd wordt is een prima voorbeeld daarvan.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek zoals dat nu uitgevoerd wordt is eind 2021 gestart. Het is een vervolg op de AGE-studie uit 2015. Daarin werd de conditie van kwetsbare ouderen voorafgaand aan een operatie onderzocht. Voor de nieuwe studie, met de Fitbit, zijn alleen patiënten geselecteerd die darmkanker hebben en binnenkort een darmoperatie moeten ondergaan. Door loting is bepaald wie wel en wie geen Fitbit krijgt.

Het onderzoek begint met een looptest van zes minuten, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Die test wordt vlak voor de operatie herhaald. Voor beide groepen wordt vervolgens gekeken naar de verschillen in de conditie van de patiënten tussen de twee meetmomenten. Daaruit moet ook blijken in welke mate het gebruik van een Fitbit in combinatie met de monitoring op afstand, een positief effect heeft op de conditie van de patiënt.