FMS hekelt tekortkomingen ICT in zorg

1 oktober 2018
ICTH-vrouw-drukke-administratie
ICT
Nieuws

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vindt dat artsen nog altijd te veel tijd kwijt zijn aan problemen met ICT-systemen en het elektronisch patiëntendossier. Om die reden zet de organisatie in samenwerking met muzikant Lange Frans en KNO-arts Dennis Kox een campagne op, om zo meer bewustzijn voor dit probleem te creëren.

Artsen zijn gemiddeld twee werkdagen per week bezig met administratie, waarvan de helft als onzinnig wordt ervaren, stelt de FMS. Bij een inventarisatie vorig jaar van administratielast van de FMS onder haar achterban bleken de ICT/EPD-systemen één van de grote frustraties. Na een oproep dit voorjaar onder het motto ‘laat dokters dokteren’ om praktijkvoorbeelden van administratielast in te sturen, bleek de realiteit vaak nog schrijnender dan gedacht.

Iedereen last van tekortschietende ICT

Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, zegt daarover: “Niet alleen de dokters en verplegend personeel hebben hier last van. De patiënt zit tegenover een dokter die onnodig lang naar zijn scherm moet kijken omdat hij van alles en nog wat moet aanvinken in het Elektronisch Patiëntendossier. En als de patiënt is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis, blijken de systemen niet met elkaar te kunnen communiceren en is een goede en snelle informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen vaak onmogelijk.” De Federatie vraagt de verschillende partijen om de handen ineen te slaan om aan oplossingen te werken. Daniëls: “De overheid moet kaders scheppen zodat goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen en tussen de 1e en 2e lijn gegarandeerd is. En de ICT-leveranciers moeten er voor zorgen dat systemen daadwerkelijk op elkaar aansluiten. De oplossing ligt niet bij één partij, iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid pakken.”

Aanpak administratielasten speerpunt

Het terugdringen van administratielasten door minder regels en betere ICT-systemen is al langer een belangrijk speerpunt van de FMS. Afgelopen juli nog riep de federatie het ministerie van VWS op tot het pakken van een grotere rol op dit gebied. De FMS werkt sinds 2017 aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor worden drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt genomen: ICT/EPD, personele ondersteuning, schrappen van overbodige regels en verbeteren van de bestaande registraties. Lange Frans en kno-arts Dennis Kox brengen de boodschap ‘Laat dokters lekker dokteren’ muzikaal onder de aandacht met onderstaand video. https://www.youtube.com/watch?v=XXGaNlK5S1I&feature=youtu.be   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!