Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

FMS wijdt volledig hoofdstuk in Registratiewijzer aan e-health

De Federatie Medisch Specialisten heeft de vernieuwde Registratiewijzer gepubliceerd. De publicatie van de definitieve Beleidsregel en Nadere Regel van de NZa heeft volgens de FMS aanleiding gegeven voor het aanmaken van een nieuw hoofdstuk dat volledig gewijd is aan e-health. De voorlaatste versie van de Registratiewijzer werd in januari 2017 gepubliceerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een Registratiewijzer maakt het voor medisch specialisten eenvoudiger om de geldende registratieregels toe te passen in de praktijk. Medisch specialisten dienen namelijk zorg te dragen voor zorgvuldige registratie per patiënt van een zorg(sub)traject, diagnose en zorgactiviteiten zodat het juiste zorgproduct kan worden afgeleid en door het ziekenhuis worden gedeclareerd.

Extra informatie over e-health

De huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn zeer complex en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast worden ze meerdere malen per jaar gewijzigd. Dit leidt voor medisch specialisten tot veel onduidelijkheid, waardoor het lastig is om behandelingen correct te registreren. Nieuwe regulering van de NZa omtrent e-health vergoedingen noopten tot extra informatie op dit gebied.

De Registratiewijzer deel 1 is een Excel-document met een overzicht van de wijzigingen van 2018 ten opzichte van 2017. De Registratiewijzer deel 2 is een overzicht van de meest gestelde vragen over registratie. De nieuwe Registratiewijzer geldt vanaf 1 januari 2018.

NZa: focus op e-health

In oktober 2017 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ‘Wegwijzer bekostiging e-health‘. Hier in staat wat binnen de huidige bekostiging al mogelijk is aan afspraken maken over e-health tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In september werd al bekend dat andere dan fysieke consulten declarabel worden vanaf 2018. De NZa wil met deze aanpassing van de declaratiemogelijkheden e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn.

De regels voor e-health verschillen per sector. Als bestaande zorg door e-health op een andere manier wordt aangeboden, kunnen zorgaanbieders hiervoor afspraken maken met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld tijdens de contractering van zorg voor 2018, zo stelt de NZa. De instantie gaf

Bereiken goede, doelmatige zorg

in juni 2017 gaf de NZa aan dat het e-health ziet als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de autoriteit het gebruik van e-health toepassingen stimuleren. De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan, wat nu te vaak wel het geval is. In de praktijk is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.

Een voorbeeld is het gebruiken van mobiele apps waarmee een huisarts direct informatie kan inwinnen bij een dermatoloog over een plekje op de huid van een patiënt. Die informatie kan vervolgens direct met de patiënt besproken worden. Een dergelijk meekijkconsult scheelt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis en bespaart de dermatoloog tijd. Door hierover afspraken te maken met zorgverzekeraars, kan de huisarts er voor zorgen dat een meekijkconsult declarabel wordt voor hem.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen