Games moeten eenzaamheid ouderen terugdringen

6 augustus 2019
OuderenEenzaam
eHealth
Nieuws

DELA, Radboudumc en Games for Health gaan onderzoeken of spellen tussen ouderen en kinderen eenzaamheid onder ouderen kunnen terugdringen. Hiervoor ontvangen zij ruim 500.000 euro subsidie van het NWO onderzoeksprogramma Complexity and Creative Industry. DELA en Games for Health zullen samen nog 250.000 euro investeren.

Binnen het samenwerkingsverband zal onder leiding van klinisch geriater Prof. dr. Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc een digitale speelomgeving worden ontwikkeld om de eenzaamheid te verminderen. 

De spellen zullen worden ontwikkeld via een ‘research by design’ traject, waarbij voortdurend wordt gebouwd aan de spellen, en tegelijkertijd getest met de doelgroepen. De eerste aanvragen zijn al bij de onderzoekers binnen gekomen. Volgens de onderzoekers van het project zijn nieuwe technologieën die zorgen voor contact en verbinding voor ouderen echter vaak lastig toegankelijk door afnemende vaardigheden bij deze doelgroep.

Het doel van dit project is om die technologie wel beschikbaar te maken. Jurriaan van Rijswijk, oprichter Games for Health, zegt daarover: “Door te spelen ontwikkelen mensen het vermogen zich aan te passen. Games zijn manieren om op grote schaal mensen te laten spelen. Dit onderzoek stelt ons in staat door wetenschappelijk onderzoek te duiden waar dit aanpassingsvermogen van mensen betrekking op heeft. En het is bovendien een mooi vervolg van eerder onderzoek naar cognitieve gedragsontwikkeling met onze games.”

Eenzaamheid ouderen grote zorg

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Volgens het ministerie van VWS zegt de helft van de mensen die ouder dan 75 jaar zijn zich eenzaam te voelen.

Met het programma ‘één tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijk en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.

Eind vorig jaar luidde Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) nog de noodklok over het groeiende probleem van eenzame ouderen. Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland merkt dat de eenzaamheid onder hun cliënten, met name eenzaamheid onder oudere cliënten, alleen maar toeneemt. Zij zien een ‘duidelijke’ groei van eenzaamheid in de afgelopen vijf jaar.

SET voor ouderen langer thuis

Begin dit jaar maakte het kabinet bekende de komende drie jaar 90 miljoen euro aan subsidies beschikbaar te stellen voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De subsidies in het kader van E-Health Thuis vallen onder het vorig jaar geïntroduceerde programma Langer Thuis. 

Inzet van technologie voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen, zo stelt het ministerie van VWS.