Geboortezorg wil pgo versneld mogelijk maken

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn negen regionale partners in de verloskunde een aantal versnellingsprogramma’s gestart omtrent de implementatie van een PGO en gegevensuitwisseling. Inmiddels zijn er op dit gebied steeds meer activiteiten en worden op een speciaal digitaal platform talloze tips, tools en praktijkervaringen uitgewisseld. Babyconnect geeft een update over de stand van zaken.

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). In het eerste en tweede kwartaal van 2022 hebben de regionale partnerschappen, met ondersteuning van het landelijk programmabureau, een aantal versnellingsprojecten opgestart (VIPP). Op die manier wordt hard gewerkt aan de implementatie van gegevensuitwisseling en het mogelijk maken van een PGO voor cliënten in de geboortezorg.

Versnellingsacties

In Noord-Nederland wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de implementatie van een PGO en een effectieve uitwisseling van gegevens tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Door de versnellingsacties is hier extra aandacht voor. De implementaties zijn nog niet klaar, maar er zijn goede eerste stappen gezet om praktijk en landelijke organisaties te verbinden. Het gaat dan met name om samenwerking tussen regionale partnerschappen van verloskundigen met landelijke partijen als Nictiz, Medmij, VZVZ om daadwerkelijk tot netwerkzorg te komen. Bij beide implementaties – van PGO en gegevensuitwisseling – worden ook direct cliënten en zorgverleners uit de praktijk betrokken.

Ziekenhuisinformatiesystemen

Verschillende partnerschappen zijn bezig met het implementeren van specifieke zorginformatiesystemen. Het partnerschap Utrecht/Amersfoort is bijvoorbeeld druk bezig met een verbindingsslag met een ziekenhuis, verloskundigenpraktijk en kraamzorgorganisatie. In die organisaties worden respectievelijk de zorginformatiesystemen Epic, Orfeus en Atermes én het integratieplatform HINQ gebruikt. Zo staat te lezen op de website van Babyconnect, een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg.

‘Noord-Holland Noord gaat voorbeeldimplementatie verder ‘productie-klaar’ maken. Hierbij ligt de  prioriteit ligt bij een ziekenhuis met informatiesysteem Chipsoft en verloskundigenpraktijken die Orfeus en Vrumen gebruiken én daarnaast het integratieplatform HINQ. De resultaten van de implementaties worden gedeeld, met de andere regionale partnerschappen, zodat zij ook verder kunnen met deze behaalde resultaten. Zo moet kennisdeling de beoogde versnelling opleveren. Uiteindelijk komen er handleidingen beschikbaar voor het hele land.’

Kennisopdrachten in geboortezorg

Voor het uitwisselen van gegevens, de samenwerking met landelijke partijen en het mogelijk maken van een PGO is kennis nodig bij medewerkers. Er is in de versnellingstrajecten dan ook volop aandacht voor training, communicatie en nuttige implementatietools. Een aantal regionale partnerschappen hebben een kennisopdracht gekregen om de middelen daarvoor verder uit te werken.

Een aantal kennisopdrachten is al afgerond, Zo is er door het partnerschap Noord Holland Noord een implementatieplan geschreven. Partnerschappen Brabant en West hebben een communicatieplan uitgewerkt, dat is verschenen in de vorm van een interactieve PDF. Al die mooie acties, tools, tips, ervaringen en trainingen worden gedeeld op een digitaal platform waarop nu ook een inspiratieplein wordt ontwikkeld. Hierop komen onder andere de resultaten van de versnellingsprojecten te staan, maar vooral ook de kennis uit alle regionale partnerschappen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?