Gebruik LSP ingeburgerd bij huisartsen Oost-Brabant

8 december 2020
huisarts-laptop
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is behoorlijk ingeburgerd bij huisartsen in de regio Oost-Brabant. Dat blijkt uit een enquête, opgesteld en uitgevoerd door het RZCC. Meer dan 50 procent van de deelnemende huisartsen gebruikt de zorginfrastructuur wekelijks. Eén op de vier geeft aan zelfs dagelijks gebruik te maken van het LSP. Veel huisartsen willen dat medicatiegegevens met huisartsenposten kunnen worden uitgewisseld via het LSP.

Ruim 75 huisartsen uit Oost-Brabant hebben de afgelopen vier maanden meegewerkt aan een onderzoek naar het gebruik van het LSP. Het RZCC (Regionaal Zorg Communicatie Centrum, aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant) wil zo inzicht krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van het LSP voor huisartsen. Er is onder meer gekeken naar ervaringen van huisartsen met betrekking tot uitwisseling van PS, medicatie- en ICA-gegevens via het LSP.

Betere kwaliteit gegevensuitwisseling

De uitkomsten moeten helpen de kwaliteit van de gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Het LSP - een door VZVZ beheerde zorginfrastructuur en netwerk waarop zorgaanbieders kunnen aansluiten - speelt hierin een belangrijke rol. Via het netwerk kunnen zorgaanbieders medische gegevens van patiënten raadplegen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het LSP is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd en de gegevens blijven altijd van de huisarts en apotheek.

Op de vraag of er medische gegevens missen in het LSP, antwoordt 35 procent van de huisartsen met ‘nee’ en geeft ruim 40 procent aan hiervan in ieder geval niets te merken. Eén op de vijf huisartsen geeft aan wel medische gegevens te missen of niet te kunnen vinden. Het RZCC stelt daarom klaar te staan om met huisartsen te kijken naar de functionaliteit, ook in relatie tot het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en de problemen bij het ophalen van gegevens.

Toestemming krijgen via LSP

Het verkrijgen en vastleggen van de toestemmingen van patiënten voor het beschikbaar stellen van gegevens via het LSP blijkt goed te verlopen. Bijna 75 procent van de huisartsen ervaart hierbij geen problemen. Zij die wel problemen ervaren, geven vaak aan dat zij (te) weinig tijd hebben voor het vragen van toestemming aan patiënten.

Ook blijkt dat bij patiënten vaak niet duidelijk is dat de toestemming bij iedere zorgverlener apart moet worden verleend. Het RZCC informeert huisartsen en praktijkondersteuners daarom, onder meer in samenwerking met VZVZ, hoe patiënten kunnen worden ingelicht over- en aangezet tot het regelen van de toestemmingsverklaring. RZCC heeft deze informatie gedeeld in de regio, met huisartsenposten en zorggroepen.

Medische gegevens delen

De ambitie is om in de toekomst veel meer medische gegevens via het LSP te kunnen delen. Nu maakt echter nog ruim 90 procent van de ondervraagde huisartsen gebruik van middelen buiten het LSP. Onder meer Edifact en veilig mailen spelen een belangrijke rol voor uitwisseling van zorgdata voor huisartsen.

De aansluiting van meer zorginstellingen uit de regio op het LSP is nodig voor uitbreiding van de rol van het netwerk. RZCC zet zich hiervoor in. Voor wat betreft prioriteiten bij uitwisseling geeft ruim 25 procent van de respondenten aan dat deze ligt bij gegevensuitwisseling met de huisartsenposten (HAP). Het RZCC zette hierin onlangs een belangrijke stap in de regio door de koppeling van de Huisartsenposten Oost-Brabant en de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis via het LSP mogelijk te maken.

Opvragen medicatiegegevens prioriteit

Het kunnen opvragen van medicatiegegevens staat met 35 procent bovenaan de prioriteitenlijst van de ondervraagde huisartsen. Dit is al wel mogelijk binnen het LSP. RZCC is klaar om huisartsen hierbij te ondersteunen. Op het vlak van uitwisseling van medicatiegegevens speelt RZCC al een actieve rol in de regio in samenwerking met apothekers en huisartsenposten.

Jaarlijks voert het RZCC gebruikersvalidatietesten uit bij huisartsen in de regio. De resultaten uit deze enquête worden gebruikt ter voorbereiding op deze testen, ook komend jaar. Ook breidt het RZCC de samenwerking met verschillende huisartsenposten en zorggroepen in 2021 verder uit. Onder meer door huisartsen te helpen bij de informatievoorziening en het gebruik van het LSP.