Gebruik zorg apps geremd door oudere generatie

22 april 2016
using-health-app
Apps
Nieuws

Hoewel meer dan driekwart van de Amerikaanse zorgverleners in huishoudens met breedband internet beschikt over een smartphone, gebruikt hiervan slechts 40 procent een app om hun gezondheid beter te kunnen managen. Dat schrijft Parks Associates in een recent verschenen onderzoek.

Volgens Parks is dit het gevolg van de relatief hoge leeftijd van zorgverleners. Ruim een kwart (27%) van deze groep bevindt zich in de leeftijd van 45 tot 54 jaar en zijn daarom ten opzichte van de jongere generatie over het algemeen minder bekend met mobiele apparaten en hun toepassingen. Van deze oudere doelgroep geeft slechts 16 procent aan sowieso apps te gebruiken. Dit geldt mogelijk ook voor Nederland en de rest van Europa.

Zorg apps verdienen meer aandacht

De groei van ‘zorg apps’ moet volgens Park komen van de generatie die min of meer is opgegroeid in het digitale tijdperk. Zorgverleners tussen de 18 en 24 jaar vormen nu 28 procent van het totaal aantal zorgverleners in de VS, maar tevens vertegenwoordigt deze groep de helft van het app gebruik. Parks stelt dat bedrijven dergelijke apps meer onder de aandacht moeten brengen bij zorgverleners en dat de voordelen hiervan beter moeten worden belicht.

Parks verwacht dat zorg apps de komende jaren in een stroomversnelling zullen komen naarmate de groep zorgverleners die standaard apps gebruiken groeit. Eind 2014 meldde Parks nog dat 41 procent van de zorgverleners in Amerikaanse huishoudens tenminste een digitaal health device gebruikte.