Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Gebruikersregeling PGO verlengd tot en met 2021

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft de gebruikersregeling voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) met een jaar verlengd. Met deze gebruikersregeling moet het gebruik van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gestimuleerd worden.
De voorganger van Van Ark, Minister Bruno Bruins, heeft in maart 2019 deze regeling
aangekondigd die het voor iedere Nederlander mogelijk moet maken om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een PGO.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met zo’n PGO – een website of een app – kunnen mensen zelf bepalen of en zo ja, met welke zorgverleners medische gegevens gedeeld worden. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige. Daarmee heeft iedereen op één plek overzicht en zijn de gegevens veilig. Mensen hebben daarmee overzicht en zijn zelf beter op de hoogte van hun gezondheid.

Tijdelijke financiering leverancier PGO

De in 2019 aangekondigde gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor leveranciers van een PGO. De leveranciers moeten onder andere voldoen aan het MedMij-label waardoor gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden. Leveranciers krijgen betaald voor elke gebruiker die tenminste één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld. Dit bedrag is vastgesteld op 7,50 euro. Omdat er in 2020 nog geen gegevens konden worden uitgewisseld, krijgen toegelaten leveranciers eenmalig een vaste vergoeding van 30.000 euro uit de regeling.

Het MedMij Afsprakenstelsel is erop gericht om standaard en veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen een PGO en informatieststemen van zorgaanbieders. Sinds juli 2020 heeft elke Nederlander recht op een digitaal afschrift van al zijn of haar medische data. Hoewel subsidieregelingen zoals VIPP digitale gegevensuitwisseling moeten versnellen, is er in de praktijk nog weinig sprake van ontsluiting van informatiesystemen voor PGO’s.

Versnelling uitwisseling gegevens

Naar verwachting zal in 2021 uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de PGO’s van burgers en zorgaanbieders wel serieus op gang komen. Dat jaar zal naar verwachting ook de Wegiz worden ingevoerd, de wet die elektronische uitwisseling van data tussen zorgaanbieders gaat verplichten. De sinds september actieve PGO-alliantie onder leiding van de Patiëntenfederatie Nederland, moet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van een PGO.

Met de verlenging loopt de gebruikersregeling nu door tot minimaal 31 december 2021. Ondertussen wordt onderzocht hoe PGO’s op een duurzame manier gefinancierd kunnen worden. In 2021 wordt ook de eis toegevoegd dat uiterlijk 1 juni de MedMij Informatiestandaard Verzamelen Basisgegevens Langdurige Zorg met succes is doorlopen en toegepast.

Kijk hier voor aanvullende informatie over de verlengde gebruikersregeling.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen