Search
Close this search box.
Search

Gebruikersregeling PGO verlengd tot en met 2021

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft de gebruikersregeling voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) met een jaar verlengd. Met deze gebruikersregeling moet het gebruik van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gestimuleerd worden. De voorganger van Van Ark, Minister Bruno Bruins, heeft in maart 2019 deze regeling aangekondigd die het voor iedere Nederlander mogelijk moet maken om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een PGO.

Met zo’n PGO – een website of een app – kunnen mensen zelf bepalen of en zo ja, met welke zorgverleners medische gegevens gedeeld worden. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige. Daarmee heeft iedereen op één plek overzicht en zijn de gegevens veilig. Mensen hebben daarmee overzicht en zijn zelf beter op de hoogte van hun gezondheid.

Tijdelijke financiering leverancier PGO

De in 2019 aangekondigde gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor leveranciers van een PGO. De leveranciers moeten onder andere voldoen aan het MedMij-label waardoor gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden. Leveranciers krijgen betaald voor elke gebruiker die tenminste één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld. Dit bedrag is vastgesteld op 7,50 euro. Omdat er in 2020 nog geen gegevens konden worden uitgewisseld, krijgen toegelaten leveranciers eenmalig een vaste vergoeding van 30.000 euro uit de regeling.

Het MedMij Afsprakenstelsel is erop gericht om standaard en veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen een PGO en informatieststemen van zorgaanbieders. Sinds juli 2020 heeft elke Nederlander recht op een digitaal afschrift van al zijn of haar medische data. Hoewel subsidieregelingen zoals VIPP digitale gegevensuitwisseling moeten versnellen, is er in de praktijk nog weinig sprake van ontsluiting van informatiesystemen voor PGO’s.

Versnelling uitwisseling gegevens

Naar verwachting zal in 2021 uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de PGO’s van burgers en zorgaanbieders wel serieus op gang komen. Dat jaar zal naar verwachting ook de Wegiz worden ingevoerd, de wet die elektronische uitwisseling van data tussen zorgaanbieders gaat verplichten. De sinds september actieve PGO-alliantie onder leiding van de Patiëntenfederatie Nederland, moet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van een PGO.

Met de verlenging loopt de gebruikersregeling nu door tot minimaal 31 december 2021. Ondertussen wordt onderzocht hoe PGO’s op een duurzame manier gefinancierd kunnen worden. In 2021 wordt ook de eis toegevoegd dat uiterlijk 1 juni de MedMij Informatiestandaard Verzamelen Basisgegevens Langdurige Zorg met succes is doorlopen en toegepast.

Kijk hier voor aanvullende informatie over de verlengde gebruikersregeling.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?