Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Gebruiksvriendelijker EPD, eenmalig invoeren beperkt administratieve lasten

Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Ruim de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig, terwijl deze tijd wel ten koste gaat van de patiëntenzorg. Dat concluderen de Federatie Medisch Specialisten en de VvAA op basis van onderzoek onder ruim 3000 medisch specialisten en aio’s. Het inzetten van ICT-gerelateerde oplossingen kan volgens de respondenten bijdragen aan het beperken van onnodige of tijdrovende administratieve handelingen.

94 procent van de respondenten geeft aan dat de administratieve lasten het werkplezier verminderen. Gemiddeld kosten deze handelingen twee werkdagen per week, waarvan er dus één als weggegooide tijd beschouwd wordt die men liever aan zinnige patiëntenzorg besteedt.  Marcel Daniels, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, stelt: “We hebben met dit onderzoek voor het eerst concrete gegevens over de ervaren administratieve lasten verkregen, maar we hebben ook gevraagd naar mogelijke oplossingen.

EPD moet administratie verminderen

De 5000 aangedragen oplossingen van medisch specialisten en aio’s kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • Betere ondersteuning door ICT-systemen, met name het EPD.
  • Meer (personele) ondersteuning van medisch specialisten en aio’s bij administratieve handelingen
  • Het afschaffen, verminderen en/of saneren van (onderdelen van) specifieke administratieve handelingen.

EPD moet gebruiksvriendelijker

Driekwart van de medisch specialisten en aio’s geeft aan dat de ICT-systemen hen niet voldoende ondersteunen bij hun administratieve taken. Een veelgehoorde oplossing is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Verder leidt het dubbel vastleggen van patiëntgegevens en aanvragen tot grote frustratie. 70 procent van de respondenten zegt gegevens vaak dubbel te moeten invoeren. Zaken zouden volgens hen eenmalig en eenduidig moeten kunnen worden vastgelegd en daarbij voor meervoudig gebruik moeten dienen. Een oplossing voor veel van de huidige problemen wordt gezien in het realiseren van één landelijk gekoppeld EPD-systeem, waarvoor vanaf 2018 het MedMij-stelsel toe moet leiden.

Terugdringen onzinnige administratie

Het onderzoek naar de administratieve lasten bij medisch specialisten heeft plaatsgevonden in het kader van de beweging (Ont)Regel de Zorg die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie in de zorg. Zorgbreed, want schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen, aldus de FMS. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere inventarisatie naar de tijdsbesteding van zorgprofessionals en het deel dat zij hiervan nodig hebben voor administratie. 

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen