Gecontroleerde livegang MedMij bij GGZ Friesland

22 februari 2021
tablet-man-zoeken
GGZ
Nieuws

Het livegang-moment werd online bijgewoond door de directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS Ronnie van Diemen. Zij bezocht via Zoom twee instellingen die deelnemen aan de VIPP GGZ-regeling. Van Diemen sprak over een enorme mijlpaal voor de ggz en haar patiënten. “Deze ontwikkeling past ook mooi bij de visie van VWS om patiënten meer regie te geven."

Uitrol gecontroleerde livegang

MedMij certificeert zowel leveranciers van PGO’s die werken volgens de MedMij-afspraken als ICT-leveranciers (DVZA, dienstverlener zorgaanbieder). GGZ Friesland maakt gebruik van ICT-leverancier Code24 als DVZA. De eerste gegevens werden in een demo-omgeving opgehaald met de PGO van Drimpy. Nu de eerste gegevens succesvol zijn opgehaald, kan GGZ Friesland verder met de gecontroleerde livegang (GLG). Uiteindelijk zullen alle patiënten van de instelling hun gegevens in een PGO op kunnen vragen.

Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz ziet de beschikbaarheid van eigen gegevens voor patiënten als “een volgende stap verder in het realiseren van onze visie. Het is ook mooi dat instellingen hierin slagen in goede samenwerking met de industrie en met elkaar.”

MedMij-label

Om te zorgen dat de gegevens veilig van instelling naar patiënt gaan, moeten de betrokken ICT-leverancier van de instelling een MedMij-label hebben. Dat garandeert dat de gegevensuitwisseling aan alle (privacy)standaarden voldoet. Er wordt gebruik gemaakt van DigiD via de Toegangverleningservice (TVS). Daarna kan de ggz-instelling starten met het delen van gegevens met hun patiënten via PGO’s die ook het MedMij-label behaald hebben.

Het is de bedoeling dat eind 2021 de patiënten van 87 ggz-instellingen - die deelnemen aan VIPP GGZ - gegevens kunnen ophalen met hun PGO. Er zijn in Nederland nu 32 aanbieders van PGO’s die in bezit zijn van het MedMij-label. 16 van deze PGO’s kunnen gegevens van ggz-instellingen tonen aan de patiënt.

VIPP GGZ

VIPP GGZ is een subsidieregeling van het ministerie van VWS die bijdraagt aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over haar of zijn zorgproces, het vergroten van de medicatieveiligheid en het vergroten van de inzet van e-health voor en tijdens de behandeling.

Het VIPP GGZ programmateam ondersteunt instellingen die deelnemen aan de regeling bij het behalen van de subsidieresultaten, vertelt programmamanager Margon Tuinstra: “Zodra de 87 ggz-instellingen die deelnemen aan VIPP GGZ aangesloten zijn bij MedMij, krijgen bijna 600.000 ggz-patiënten de mogelijkheid tot inzicht in hun medische gegevens via een PGO.”

Andere GLG's

Afgelopen donderdag was er ook een online presentatie van een GLG op het gebied van labwaarden in het kader van de Slimme Zorg Estafette. Onder meer secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS en Ronald Gorter, voorzitter stichting MedMij, waren virtueel aanwezig. Het doel was om de ‘reis’ door een PGO en een GLG te schetsen. Gerritsen stelde te hopen dat 2021 echt het doorbraakjaar van de persoonlijke gezondheidsomgeving wordt. Drie huisartsenpraktijken in de regio Utrecht doen mee aan de pilot die tot 20 april duurt.

MedMij liet weten dat er op korte termijn nog meer GLG’s volgen, waaronder die van GGZ Friesland. Verder gaat Erasmus MC vanaf eind maart deelnemen. De GLG gaat van start op de afdeling dermatologie, waar een groep patiënten beelden en vragenlijsten kan verzamelen in de PGO’s van Drimpy of Ivido. Ook staat de livegang bij Therapeutisch centrum de Berekuyl te Hierden op de planning voor eind maart. Hier gaat het om een groep patiënten bij de aangesloten zorgverleners van regionaal zorgnetwerk ‘Onco in Balans’, die gegevens kunnen verzamelen en delen.