Geen focus op e-health bij inkoopbeleid grote zorgverzekeraars

21 juni 2017
Nieuws

De Eerstelijns analyseerde de plannen van de vier zorgverzekeraars op het gebied van huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, farmacie, fysiotherapie en wijkverpleging. In zijn algemeenheid blijkt concept dat de zorgverzekeraars voor 2018 hanteren, min of meer hetzelfde als dat voor van 2017, al is het taalgebruik wat aangepast. Terugkerende begrippen in het beleid 2018 zijn klantwaarde, zinnig, doelmatig en good practices.

Nieuw is de focus op de regio in de eigen kernwerkgebieden. Er worden in 2018 verder beperkingen gesteld aan de niet gecontracteerde zorg (lagere vergoeding) en aan kleine contracten (op basis van een minimumbedrag of aantal FTE). Per discipline is dit anders, afhankelijk van de positie van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De doorleverplicht is bij sommige disciplines verdwenen, aangepast (bij overschrijding van het plafond krijgt men een ander tarief) of nog steeds als harde voorwaarde opgenomen. Ook hierbij zijn er verschillen per discipline.

Geen e-health focus

Het meest  opvallende  aan  het  zorginkoopbeleid van ‘de grote vier’ is echter wel het ontbreken van specifieke focus op e-health, het vergoeden van zaken zoals zorg op afstand. E-health, zelfzorg  en  gestandaardiseerde  informatie-uitwisseling   zouden volgens De Eerstelijns juist  een  speerpunt  van  beleid  moeten  zijn  en  zorgaanbieders  zouden  moeten  worden uitgedaagd om hier initiatieven op te ontplooien. In de voorgaande jaren was hier wel specifieke aandacht voor.

De afgelopen jaren is er fors overgehouden op het macrobudget voor huisartsen-  en  multidisciplinaire  zorg.  De  financiële  ruimte  ligt  er  dus  wel, aldus de website.  ‘Zonder innovatie van zorgprocessen en paradigmaveranderingen  lopen  we  op  duur toch vast. Nu er enige economische groei is, moeten we deze goed benutten  om  de  zorg  waar  mogelijk  te  digitaliseren.’

Onzekerheid over vergoeding

Een groot probleem bij het toepassen van digitale zorginnovaties is juist vaak de onzekerheid over of er vergoeding zal komen. Zo stelt projectleider innovatie Kitty de Jong van thuiszorgaanbieder Evean in januari tegenover Telecompaper dat er op het gebied van e-health in de thuiszorg al veel meer mogelijk is dan dat er momenteel daadwerkelijk gebruikt wordt.

“Het grote probleem is dat een business case vaak ontbreekt. Dergelijke zorg kost geld, maar levert bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, een woningvereniging of mantelzorger ook voordelen op. Dan moeten zij ook bereid zijn daar aan bij te dragen. Dat begrip is er nog lang niet altijd.”

Initiatieven zorgverzekeraars

Initiatieven op e-health gebied zijn er wel degelijk bij zorgverzekeraars. Zo lanceerden de ANWB en zorgverzekeraar Menzis vorig jaar augustus samen het initiatief Get Moving. Daarmee willen zij startups ondersteunen die innovatieve oplossingen bieden om leden en klanten te helpen om zo actief mogelijk te leven en gezond en veilig onderweg te zijn. Zij werken in het initiatief samen met startup incubator UtrechtInc.

Een ander recent initiatief is COPD InBeeld, dat thuismonitoring van COPD-patiënten mogelijk maakt. Met de dienst moet het mogelijk worden om patiënten in Oost-Nederland met de longziekte COPD zoveel mogelijk op afstand te monitoren. Het initiatief geeft patiënten meer zelfregie en maakt eerder ingrijpen bij problemen mogelijk. De partijen in de samenwerking zijn zorginnovator FocusCura, het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem), zorgorganisatie Sensire en zorgverzekeraar Menzis.