Search
Close this search box.
Search

Gegevensuitwisseling acute zorg HAP-SEH in pilot uitgetest

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en de Huisartsenposten (HAP) Zuid-Oost Brabant werken vooralsnog mee aan een pilot van VZVZ (de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) voor informatieoverdracht tussen huisartsenpost en SEH bij acute zorg. Het is de tweede pilot op dit gebied. Onlangs begon een pilot voor het opvragen van medicatiegegevens en ICA voor ambulancezorg.

In de nog te starten pilot in Zuidoost-Brabant, vindt gegevensuitwisseling vanuit de HAP naar de Spoedeisende Hulp (SEH) via het Landelijk Schakelpunt (LSP) plaats. De koppeling heeft betrekking op de digitale overdracht van de spoedverwijzing HAP-SEH. Dit is één specifiek bericht uit de informatiestandaard Acute Zorg, die door Nictiz is vastgesteld.

Grote stappen in gegevensuitwisseling

Door een intensieve samenwerking tussen het JBZ, HAP Zuid-Oost Brabant, VZVZ, Topicus en Chipsoft zijn volgens het RZCC (regionaal zorg communicatie centrum) in korte tijd al grote stappen gezet. De koppeling tussen de HAP Zuid-Oost Brabant en het JBZ is begin dit jaar gerealiseerd. Afgelopen maand vond er een demonstratie plaats van hoe de gegevensoverdracht eruit gaat zien.

De eerste reacties op de koppeling zijn overwegend positief, meldt het RZCC. Met de wijziging van een paar kleine verbeterpunten is deze koppeling een grote meerwaarde ten opzichte van de manier waarop de overdracht nu plaatsvindt.

Pilot Ambulancezorg van start

Deze maand is ook de pilot ‘Opvraging medicatie en ICA via het LSP’ voor Ambulancezorg van start gegaan. Deelnemers zijn vooralsnog Ambulance IJsselland en Ambulance Oost. De pilot loopt tot eind 2020.

De deelnemers moeten ervaring opdoen met het opvragen van (medicatie)gegevens en ICA (Intolerantie, Contra-indicatie en Allergieën) van patiënten. Ook moet duidelijk worden in hoeverre en wanneer het opvragen van de medische patiëntgegevens zorgverlening op de ambulance verbetert.

Vervolgpilot in voorbereiding

Een vervolgpilot wordt al voorbereid bij Ambulance Oost. Dit gebeurt in samenwerking met onder meer LHV-kring Twente, ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Euregio en ZorgNetOost. In de vervolgpilot worden ook gegevens uit het huisartsdossier opgevraagd. Daarmee komt dan meer informatie beschikbaar, onder andere over de actieve episodes en de actuele dossiergegevens van de laatste tien dagen.

De resultaten van beide pilots worden gebruikt voor aanbevelingen ten aanzien van de wenselijkheid voor landelijke implementatie. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de benodigde protocollen, techniek, communicatie en randvoorwaarden.

Informatiestandaard Acute Zorg

De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp’. De richtlijn moet samenwerking tussen acute zorgverleners inzichtelijk maken en richting geven voor elektronische gegevensuitwisseling.

Kennisinstituut Nictiz heeft de richtlijn gerealiseerd in samenwerking met: het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse vereniging voor gebruikersverenigingen van huisartseninformatiesystemen (NedHIS).

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
AI
AI in de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Kankeronderzoek
UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab
Thuismonitoring
Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
Volg jij ons al?