Gegevensuitwisseling tussen HAP, ambulance en SEH breder uitgerold

23 juni 2022
Ambulance-klein-RAV
Samenwerking
Nieuws

Gegevensuitwisseling tussen ambulances en ziekenhuizen en tussen huisartsenposten en SEH’s wordt breed uitgerold in de regio Zuidwest-Nederland. De uitrol volgt op twee koploperprojecten die vorig jaar via het programma Met Spoed Beschikbaar van start gingen. ROAZ Zuidwest-Nederland wil dit jaar nog zoveel als mogelijk alle ziekenhuizen, HAP’s en de RAV (regionale ambulance voorziening) aansluiten op de gegevensuitwisseling van de bij de projecten behorende overdrachtsberichten.

De regio Zuidwest-Nederland startte april vorig jaar met een eerste koploperproject om de digitale gegevensuitwisseling te verbeteren tussen de Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC te verbeteren. Nu wordt deze uitwisseling dus regiobreed uitgerold, net als gegevensuitwisseling tussen de huisartsenposten (HAP) en de afdelingen SEH.

Stand van zaken gegevensuitwisseling

Voor de uitwisseling tussen ambulance en SEH is het Rivas Beatrixziekenhuis net live gegaan in mei, vertelt Karen Kloppenburg. Zij is vanuit het ROAZ Zuidwest-Nederland als ICT-projectleider betrokken bij de koploperprojecten. “Verder zijn we op dit moment bezig met de livegang van het Ikazia ziekenhuis, Van Weel-Bethesda ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Tegelijkertijd zijn we actief met de brede uitrol van de berichten van de huisartsenposten richting de SEH. Dat zijn technisch gezien weer andere trajecten, ook met andere leveranciers. We hebben hier weer met andere zorgaanbieders contact. Zoals Huisartsenposten Rijnmond, ’t Hellegat en het Franciscus Gasthuis & Vlietland.”

De zorgaanbieders hebben allemaal hun eigen planning voor de twee trajecten. Het ROAZ schakelt veel met hen in de verschillende fases van de brede uitrol, stelt Kloppenburgs collega Kwadwo Buabeng: “Het is heel belangrijk dat we een goede overlegstructuur hebben en wekelijks met elkaar afstemmen. Wat is de status van de uitrol? Waar loopt het spaak? Bij welke zorgaanbieders en met welke koppeling is er nog extra aandacht nodig?”

Sterke commitment

De zorgpartijen in de regio Zuidwest-Nederland laten volgens Kloppenburg een sterke commitment zien als het gaat om digitale gegevensuitwisseling. “Er is hier een heel sterk regioverband en ik merk dat het makkelijk schakelen is. Iedereen weet elkaar goed te vinden. Ook zit iedereen op hetzelfde EPD-systeem, dat scheelt ook. Men heeft het gevoel dat er nóg meer te bereiken is en zet dan ook nóg meer vaart achter de lopende trajecten.”

De uitrol is minder minder ‘plug-and-play’ dan te verwachten zou zijn na verloop van tijd. Buabeng hierover: “Voor elk ziekenhuis werken de zaken net weer anders. Toch denk ik dat het heel waardevol is om de uitrol centraal aan te sturen, om in ieder geval die ervaring mee te nemen van eerdere trajecten. Zo heb je een beter beeld van hoe het werkt en waar je überhaupt allemaal tegenaan kunt lopen, zodat je je daarop kunt voorbereiden.” Buabeng vindt de samenwerking met Met spoed beschikbaar hierin prettig. Zo kan geleerd worden van hun ervaringen in andere regio’s – zoals in Limburg, Zeeland, Drenthe en Groningen.

Nieuwe koploperprojecten

Het ROAZ wil dit jaar nog zoveel mogelijk alle ziekenhuizen, HAP’s en de RAV op de bij de twee projecten behorende overdrachtsberichten (behorend bij de vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg) aansluiten. Behalve aan de brede uitrol wordt in de regio Zuidwest-Nederland ook gewerkt aan nieuwe koploperprojecten. Zoals andere digitale gegevensuitwisselingen tussen de ambulance en de SEH, het feedbackbericht van SEH naar ambulance en de uitwisseling van HAP naar meldkamer.