Geld voor game rond gezonde leefstijl

8 maart 2023
leefstijl
Preventie
Nieuws

Voor hartpatiënten is het extra belangrijk om een gezonde leefstijl aan te houden. Om ze daarbij te ondersteunen wordt een speciale app ontwikkeld. Games4Care heeft voor het ontwikkelen van betreffende 'serious game' van de Hartstichting een PPS-financiering ontvangen. In dit project werken onderzoekers van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en de TU Eindhoven samen met de platformontwikkelaars Greenhabit en MiBida

Om die app te ontwikkelen gaan zij leefstijl- en gedragsdata samenvoegen in een nieuwe app die hartpatiënten helpt met een gepersonaliseerde leefstijlbehandeling. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om patiënten die een dotterbehandeling of een ablatie hebben ondergaan. Juist voor hen is het extra belangrijk om een gezonde leefstijl aan te houden, de app helpt hen bij bewustzijn daartoe en ten behoeve van het volhouden.

Verandering van leefstijl

De app van Greenhabit is een opleiding die patiënten ondersteunt bij duurzame gedragsverandering. Om fysieke, sociale en mentale gezondheid op een leuke manier te stimuleren, wordt gebruik gemaakt van ‘serious gaming’. Om oorzaken te identificeren maakt de gevalideerde methode gebruik van kunstmatige intelligentie. De Care-On app is een digitaal platform en dashboard ter ondersteuning van leefstijl- en gedragsverandering.

Gebruikers kunnen nauwkeuriger en objectiever feedback ontvangen over de verandering in hun leefstijl door deze twee dataplatformen te combineren. Bij dertig patiënten wordt de effectiviteit van de app onderzocht.

Beloningssysteem

Het project sluit aan bij een bestaand consortium Care-On waar brede expertise aanwezig is. Onder andere die van psychologen. Verder heeft het consortium de nodige ervaring in het bereiken van mensen met een lage sociaal economische status, een voor onderzoek doorgaans lastig te betrekken groep. De app is overigens niet alleen gericht op leefstijl, maar ook op gedragsverandering in brede zin.

Een zelfgekozen buddy en lotgenoten zorgen voor steun. Een beloningssysteem helpt om de veranderingen lange tijd vol te kunnen houden. Gebleken is dat gamification helpt bij het vasthouden aan een gezondere leefstijl.

Aansluiting bij onderzoeksagenda

Een van de vijf thema’s uit de onderzoeksagenda is het volhouden van een gezonde leefstijl. Dit project zal er toe bijdragen dat er in het cardiovasculaire veld meer aandacht zal zijn voor revalidatie. Het project wordt zoals gezegd, gefinancierd vanuit de PPS-toeslag die door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) beschikbaar gesteld is aan de Hartstichting, om daarmee publiek-private samenwerkingen te stimuleren.