Intervention Mapping voor digitale preventieprogramma’s

14 mei 2024
Preventie
Nieuws

Mensen worden steeds ouder en daarmee groeit ook de zorgvraag. Dat is al jaren geen nieuws meer. Ons gedrag is voor een groot deel debet aan onze gezondheid. Daarbij spelen ons karakter en omgeving een belangrijke rol. Gedragsverandering is een van de key factoren die kan bijdragen aan het verbeteren van onze gezondheid.

Rik Crutzen, hoogleraar Gedragsverandering & Technologie, MUMC+, gaf een presentatie over het toepassen van Intervention Mapping bij de ontwikkeling van digitale preventieprogramma’s die moeten leiden tot gedragsverandering en een langer, gezonder, leven.

Intervention Mapping

Intervention Mapping is geen theorie of model; het is een aanpak voor de planning en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies. Met deze methode wordt het voledige pad in kaart gebracht; vanaf de erkenning van een behoefte of probleem tot aan de identificatie van een oplossing. Hoewel Intervention Mapping wordt gepresenteerd als een reeks stappen, beschouwen Bartholomew en collega's (2016) het planningsproces eerder als iteratief dan als lineair. Programmaplanners schakelen heen en weer tussen taken en stappen. Het proces is ook cumulatief: elke stap is gebaseerd op voorgaande stappen, en onoplettendheid bij een bepaalde stap kan leiden tot fouten en ontoereikende beslissingen.

Gido Metz, postdoc onderzoeker, MUMC+, richtte zich op evaluatie, met specifieke aandacht aan het verder gaan dan gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken in situaties waarin preventieprogramma’s minder geschikt zijn. Daarvoor presenteerde Gido een alternatief evaluatie- en optimalisatiekader, het Cyclisch Evaluatieproces genoemd.

Casestudie Sense dot info

Interessant waren met name de bevindingen aan de hand van een casestudie. Daarbij werd gekeken naar de waarde van (digitale) interventies bij Sense, een online (ehealth) platform voor jongeren een jongvolwassenen (12-25 jaar) met informatie over seksuele gezondheid. Binnen deze studie is specifiek beschreven hoe Intervention Mapping tehnologie gebruikt werd in de context van een online seksuele gezondheidsinterventie.

Gedurende de studie, die in 2020 van start ging, werden diverse feedback momenten ingebouwd. Doel was om te achterhalen hoe de informatie op de website van Sense bekeken en gebruikt werd, en welke vervolgacties of -stappen bezoekers namen nadat ze de informatie – bijvoorbeeld over een SOA – bekeken hadden. Met die informatie, slaagden de onderzoekers er in om de informatie op de site, en de gewenste vervolgstappen (zoals een SOA-test) beter vindbaar te maken en het taalgebruik meer af te stemmen op de doelgroep. Een mooi voorbeeld is het gebruik van de term ‘spreekuur’. Veel jongeren dachten dat ze daar een presentatie moesten geven.

Meer weten over Intervention Mapping? Kijk hier.