Gelre ziekenhuizen brengt EPD naar de cloud

3 mei 2023
epd
Databeschikbaarheid
Nieuws

Gelre ziekenhuizen is het eerste ziekenhuis in Nederland en Europa dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) naar de cloud heeft gebracht. Die primeur was in november vorig jaar toen Gelre ziekenhuizen, gevestigd in Apeldoorn en Zutphen, een grote stap heeft gezet in het verplaatsen van hun workflow naar de cloud. Het ziekenhuis heeft ChipSoft HiX 6.3 in gebruik genomen en geïmplementeerd op de Microsoft Azure-cloud.

Hoewel sommige ziekenhuizen al delen van hun workflow naar de cloud verplaatsen, heeft een dergelijke ‘big bang’-implementatie nog nooit eerder ergens plaats gevonden, ook niet in andere Europese landen. Het ontbreken van een dergelijk voorbeeld zorgde voor argwaan onder ziekenhuizen wereldwijd. In samenwerking met EPD leverancier ChipSoft, Microsoft en serviceprovider Rapid Circle heeft Gelre ziekenhuizen het initiatief genomen om te pionieren en vol vertrouwen de stap te zetten. Er was bovendien geen rollback-strategie beschikbaar.

EPD

Han van der Zee, CIO en transitiemanager Digitalisering Gelre ziekenhuizen ziet het niet als 'rocket science' maar als het durven maken van een stap waarbij voor cloudmigratie wordt gekozen. “Het was cruciaal dat de raad van bestuur van het ziekenhuis die stap mentaal al had gemaakt.” Daarna was het zaak om te zorgen dat daarvoor de juiste mensen op de juiste plek terecht zouden komen.

Volgens Van der Zee was de migratie van het EPD het sluitstuk van de eerste fase van het grote transitietraject van Gelre ziekenhuizen, zoals beschreven in het Routeplan Digitalisering van 2020. De eerste fase was gericht op het verbeteren van de interne informatievoorziening op basis van workflows. De tweede fase is inmiddels gestart en is gericht op het verbeteren van de informatievoorziening op basis van netwerken voor het hele zorg-ecosysteem waar Gelre ziekenhuizen een belangrijke rol in speelt.

Veilige gegevensuitwisseling

Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorgontvangers, anytime, anyplace, any device, is volgens Van der Zee de hoeksteen voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord – een metamorfose voor de betaalbare zorg in Nederland. Gelre Ziekenhuizen wil daar voorloper in zijn.

Naast het verbeteren van de eigen informatiesystemen en infrastructuur, kwam daar volgens Van der Zee nog een hele praktische overweging bij. “Onze eigen infrastructuur stond destijds in het ziekenhuis, maar er leefde bij ons ook de behoefte aan het uitbreiden van ons beddenhuis. Een patiënt in de plaats van een computer.”

Externe partij

Het ziekenhuis besloot om het grootste deel van de IT-infrastructuur naar de cloud te verplaatsen en uit te besteden aan een externe partij als onderdeel van een strategische beslissing. Het beleid is om zoveel mogelijk gebruik te maken van software-as-a-service (SaaS), om zo het beheer en de beveiliging te waarborgen. Als SaaS geen optie is, wordt gekeken naar de mogelijkheid om de software via Azure in de cloud te plaatsen. Als dat ook niet mogelijk is, wordt de software lokaal geïnstalleerd. Dit is de filosofie achter de 'drietrapsraket' van Gelre.

Van der Zee was niet betrokken bij de strategische keuze. Hij werd in 2021 aangesteld om, zoals hij zelf zegt, ‘de transitie een boost te geven’'. Hij vond het een ambitieus plan en dacht ‘dit is zo moedig dat ik daar wel leiding aan wil geven’. De werkplekken, het data-integratieplatform, werd vanaf 2021 perceeltje voor perceeltje naar de cloud gebracht.

Het grootste deel van de applicaties draait sinds 2022 in Azure, voor een enkele applicatie – zoals PACS (Picture Archiving and Communication System)-beeldvormende technieken – is gekozen voor een private cloud. Van der Zee vertelt dat het 'Sunset-project' tegelijkertijd van start ging. "Het is niet alleen belangrijk om het nieuwe ter beschikking te stellen, maar we moeten ook het oude afbouwen", legt hij uit. "Bij software is het niet simpelweg de stekker uit het stopcontact trekken. Er zijn databases met patiëntgegevens die voor een aantal jaar bewaard moeten blijven. We moeten er zorgvuldig mee omgaan en voorkomen dat we dubbele licentiekosten betalen."