Gelre ziekenhuizen sluit meerjarenakkoord met Zilveren Kruis

15 maart 2019
Gelre-ziekenhuizen-1
Tweedelijn
Nieuws

Een meerjarenconvenant tussen Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis moet er voor zorgen dat de problemen aangepakt worden waar de gezondheidszorg in Nederland voor staat met de mogelijkheden die beschikbaar komen: een vergrijzende populatie die meer zorg nodig heeft, nieuwe technologieën en farmaceutische innovaties.

Afgelopen februari nog sloten het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ een meerjarencontract dat het ziekenhuis ruimte moet bieden om het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder vorm te geven. Ook het Haagse Haga Ziekenhuis en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben onlangs een meerjarenakkoord gesloten, evenals het Isala Ziekenhuis en Zilveren Kruis.

Zorg betaalbaar, toegankelijk

Gelre ziekenhuizen is actief in de regio Apeldoorn-Zutphen. Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur van ons ziekenhuis, zegt over de samenwerking: “We willen samen de uitdaging aangaan om de zorg in onze regio van goede kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden. De afspraken met Zilveren Kruis geven ruimte en het vertrouwen om de strategische ambities van ons ziekenhuis vorm te geven.”

De veranderende zorgvraag, nieuwe behandelmogelijkheden en schaarste aan zorgpersoneel vragen om slimmer organiseren van de zorg, stelt de ziekenhuisorganisatie. Dit kan onder andere door meer gebruik te maken van e-health – een focuspunt van Zilveren Kruis. Zo maakt telemonitoring bij chronische ziekten het mogelijk dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en dat hun conditie beter in de gaten wordt gehouden.

Minder administratie

Ook wordt sommige zorg thuis aangeboden, zoals thuistoediening van oncolytica en immunotherapie. Dit gebeurt in samenwerking met thuiszorgaanbieders Verian en Sensire. Verder is een doelstelling van het convenant om de administratieve lasten terug te dringen. Een driejarige afspraak in plaats van de jaarlijkse contracten is de eerste stap. ‘Daarnaast zijn we partners op het gebied van Horizontaal Toezicht en werken we aan het direct doelmatig declareren.’

Manager Zorginkoop Roland Eising van Zilveren Kruis ziet de meerjarenovereenkomst als een belangrijke stap: “Er komt een echte dialoog over kwaliteitsverbetering van zorg, thema’s rondom zorginfrastructuur in de regio, zoals de profilering van de locaties Apeldoorn en Zutphen, en de transitie van de juiste zorg op de juiste plek.”

Beperken zorgkosten

Zorgverzekeraars sluiten steeds vaker meerjarenovereenkomsten met ziekenhuizen. Dergelijke akkoorden moeten verder kijken dan de jaarlijkse inkooponderhandelingen mogelijk maken, met als doel het beperken van de stijging van zorgkosten en aanpak van problemen zoals toenemende vraag naar zorg bij een krimpend personeelsaanbod.

Dat is ook een doel van het in 2018 gesloten Hoofdlijnenenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 in de zorgsector. Anders ingerichte zorgpaden en -processen, betalen voor behandeltrajecten in plaats van per behandeling, de inzet van e-health toepassingen et cetera moeten er zorgkwaliteit verbeteren, personeelstekort opvangen en de zorgkosten in de hand houden.