Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Gelre ziekenhuizen voert cloudplatform in voor medicatie management

Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen) kan voortaan het hele medicatieproces rondom de patiënt centraal aansturen en uitvoeren. Het ziekenhuis zet hiervoor het medicatiemanagementsysteem SmartMed in. Dat is een cloudgebaseerd platform dat volgens de gelijknamige aanbieder mede ontwikkeld is door eindgebruikers. Het moet een toekomstgerichte totaaloplossing voor het managen van medicatie door artsen, verpleging en de ziekenhuisapotheek.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

SmartMed levert zijn medicatiesysteem aan ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken en huisartsen. De centrale aansturing en uitvoering van het medicatieproces omvat het voorschrijven van medicatie door de arts, bewaking en logistiek door de apotheek en het toedienen door de verpleegkundige of de patiënt zelf. Alle medicatie-informatie van een patiënt wordt centraal vastgelegd in een beveiligde cloud-omgeving.

Dat zorgt volgens de leverancier voor optimaal georganiseerde communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Het systeem is gekoppeld aan het LSP (Landelijk Schakelpunt) en omvat zowel de historische als de actuele medicatiegegevens van de patiënt. Zo moet de medicatieveiligheid en -effectiviteit voor patiënten ook buiten de muren van het ziekenhuis verbeterd worden, stelt Alfred Godeke, CEO van het twee jaar geleden opgerichte SmartMed.

Patiënt centraal bij beheer medicatie

Gelre ziekenhuizen begon in 2017 met het zoeken naar een medicatiemanagementsysteem, waarbij voorwaarden onder andere waren dat de patiënt centraal stond, dat het systeem intuïtief bruikbaar was en administratielasten minimaliseerde en zowel binnen als buiten het ziekenhuis ondersteuning bood. Verder moest het voldoen aan de richtlijnen zoals van het Nictiz Medicatieproces 9.0x en nieuwe wetten en standaarden (zoals de FMD-wetgeving tegen medicatievervalsing, MFB’s en het MedMij-afsprakenstelsel).

Een voorwaarde voor de live-gang (die 2 mei 2019 plaatsvond) was het succesvol doorlopen van de GAMP5-kwaliteitstesten. Na toetsing van het systeem door een grote groep eindgebruikers bleek de kwaliteit aan alle eisen te voldoen en ging de go-live fase van start bij de ziekenhuislocaties Apeldoorn en – zowel de kliniek en poliklinieken als de volledige apotheek.

Verdere optimalisering

Volgens Edwin Maalderink, lid van de Raad van Bestuur bij Gelre ziekenhuizen, hebben de projectmedewerkers, leverancier, key-users uit de gebruikersorganisatie en de medewerkers van de apotheek hard gewerkt om de ingebruikname op een goede manier te laten verlopen. Binnen Gelre ziekenhuizen maken nu ongeveer 1.300 zorgprofessionals gebruik van het nieuwe systeem. “De komende maanden zal op basis van ervaringen van gebruikers samen met SmartMed verdere optimalisering plaatsvinden.”

Medicatietoediening vormt een belangrijk onderdeel van de digitaliseringsambitie van het ministerie van VWS en de zorgsector. In het Informatieberaad Zorg ligt de focus bij standaardisatie van informatie-invoer en -uitwisseling op minder administratielasten en een hogere medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid is één van de vier outcome-doelen van het beraad.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen