Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Gemeente makelaar tussen sociaal domein en high tech’

“De veranderende en snel groeiende zorgvraag is een forse opgave voor gemeenten. Alleen met hulp van technologische innovaties kunnen we die het hoofd bieden en ervoor zorgen dat mensen langer gezond en veilig thuis kunnen wonen”, stelt Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid bij de gemeente Den Haag.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om deze ambitie inzake zorginnovatie in het beleid te verankeren schreef zij het ‘Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019 – 2022’. Dit vormt de basis voor een structurele samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders, inwoners, kennis-/onderwijsinstellingen, ketenpartners en ondernemers. Lees binnenkort in de coverstory van ICT&health 1 waarom en op welke manier de wethouder het voortouw neemt in het koppelen van high tech ontwikkelaars aan de zorgvraag van inwoners.

De gemeente Den Haag houdt zich al enige jaren bezig met zorginnovatie. In 2016 is hiermee een begin gemaakt met de ervaarwoning iZi Gezond Lang Thuis, waarin ouderen kunnen kennismaken met fysieke en technologische hulpmiddelen die hen in staat stellen langer thuis te wonen. “Naar aanleiding van de positieve ervaringen met dit project is budget vrijgemaakt om een langetermijnvisie op zorg en innovatie te ontwikkelen”, vertelt Parbhudayal. Die heeft zij vastgelegd in het ‘Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019 – 2022’.

Ecosysteem voor zorginnovatie

Het programma is gericht op het creëren van een ecosysteem voor zorginnovatie, waarin de gemeente, zorgaanbieders, inwoners, ketenpartners, ondernemers en kennis-/opleidingsinstituten met elkaar samenwerken om de zelfredzaamheid van Haagse inwoners te verhogen met behulp van technologische innovaties.

De focus lag eerst op ouderen en wordt nu uitgebreid naar inwoners van alle leeftijden die zorg krijgen vanuit de gemeente. Op elk vlak zijn inmiddels iniatieven gestart om dit streven te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de iZi living labs, het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) en de strategische agenda Zorginnovatie & Haagse economie.

Living labs en e-health marktplaats

Naast iZi Gezond Lang Thuis worden in Den Haag de komende tijd vier nieuwe iZi living labs opgezet: voor mensen met een fysieke beperking, zorgprofessionals, mensen met GGZ-problematiek en voor wijkbewoners rondom zorgcentrum Gaspard de Coligny. Deze living labs vormen een belangrijke pijler onder het Actieprogramma.

Ook is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een online ‘e-health marktplaats’, waar het aanbod aan technologische oplossingen overzichtelijk en eenvoudig te vinden is en wordt gematcht met een persoon. “Samen met een commerciële partij wordt nu een prototype ontworpen, maar we zien deze marktplaats uiteindelijk als onze basisinfrastructuur. Hier moet een actueel aanbod aan toepassingen makkelijk te vinden zijn, zowel voor Haagse inwoners als hun mantelzorgers en zorgverleners.” vertelt Parbhudayal.

Lees volgende maand in de coverstory van ICT&health 1 hoe de gedreven wethouder haar ambities op het gebied van zorginnovatie realiseert in samenwerking met alle betrokken partijen en inwoners van de regio Den Haag.

Parbhudayal is ook één van de sprekers tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020. Den Haag is hoofdpartner en hosting city van de Openingsmanifestatie die op 27 januari plaatsvindt in het Circustheater.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen