Gents ziekenhuis gaat vitale functies patiënt realtime draadloos monitoren

21 maart 2018
21-3-2018-philips-sensor
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het Belgische AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent gaat draadloos en realtime lichaamsfuncties monitoren. De gegevens komen direct in het EPD terecht. Als de toestand van een gemonitorde patiënt verslechterd, worden verpleegkundigen hierover geïnformeerd zodat ze direct kunnen ingrijpen. Het draadloos monitoren is de vervolgstap in een vijf jaar eerder ingezet proces, bedoeld om de tijdsinvestering voor de betrokken zorgverleners te beperken.

Het academisch ziekenhuis gebruikt voor de pilot draagbare sensors van Philips die automatisch en real-time de medische vitale parameters monitoren en doorsturen naar het elektronisch patiëntendossier. dr. Van Sassenbroeck, Hoofdarts Spoedeisende Hulp van het AZ Maria Middelares ziekenhuis, licht toe: “We volgen deze vitale parameters al vijf jaar lang zeer nauwgezet op, waardoor we erin geslaagd zijn om het aantal reanimaties met 80 procent te verminderen.”

Draadloos monitoren bespaart tijd

Door de metingen te automatiseren met verschillende types van draadloze technologie komt er meer tijd vrij voor de zorgverleners om andere patiëntgerichte zorgtaken te doen. De technologie wordt op het lichaam van de patiënt bevestigd, en meet draadloos vitale waarden zoals hartslag, temperatuur, bloeddruk en ademhaling. De sensor kent automatisch een early warning score toe, een methode om de medische toestand van een patiënt te beoordelen, aldus Kurt Roesbeke, projectmedewerker bij AZ Maria Middelares. “Voorheen werd die score handmatig ingevoerd en berekend. Als de score verhoogde, nam ook de frequentie van opvolging toe. Dat betekende een toename van de werkdruk van verpleegkundigen, en minder comfort voor de patiënt.”

Slimme technologie ondersteunt zorg

Volgens het Belgische ziekenhuis is het project uniek in Europa en toont volgens Medisch Directeur Ronny Goethals het hoe technologie de zorgsector veiliger én efficiënter maakt. “Dit project kan het toonbeeld zijn van hoe slimme technologie de kwaliteit van zorg ondersteunt. Bovendien geeft het de mogelijkheid om via vergaande gegevensanalyse, op basis van nieuwe algoritmes, verbeteringen door te voeren in het zorgtraject.”

Pleidooi andere vorm financiering

Goethals bepleit een andere vorm van financiering die er rekening mee houdt dat de inzet van nieuwe technologie het aantal reanimaties vermindert. In het huidige financieringsmodel voor ziekenhuizen in België bepaalt onder meer het aantal reanimaties juist de financiering van de afdeling Intensive Care. Met zijn moderne aanpak vermindert het AZ Maria Middelares dat aantal sterk, maar daardoor loopt ook de financiering van de overheid terug. “Bovendien financieren we deze draagbare sensor volledig met eigen middelen. Het is jammer dat we er financieel op inboeten door dit innovatieve project dat tegelijk inzet op patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en een betere patiëntbeleving.”