Gesprekshulp 'behandelgrenzen' waardevol bij COVID-19

30 maart 2020
doctor and nurse visiting senior woman at hospital
Patiënt
Nieuws

Het groeiende aantal IC-patiënten met COVID-19 en de dreiging dat de capaciteit van de Intensive Care Units in Nederland op zeer korte termijn uitgeput raakt, vraagt om rigoureuze maatregelen. Het uitbreiden van de ICU-capaciteit en het zoveel mogelijk inperken van de virusuitbraak staan daarbij bovenaan.

Maar ook de vraag of een patiënt door ouderdom in combinatie met onderliggende medische problemen nog wel opgenomen, beademd of gereanimeerd moet worden, wordt steeds actueler. Dat zijn beladen en zware gesprekken die inmiddels dagelijks gevoerd worden. De gesprekshulp 'behandelgrenzen' kan daarbij ondersteuning bieden.

Gesprekshulp 'behandelgrenzen'

Om patiënten en zorgverleners daarbij te ondersteunen heeft PATIENT+ samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) de gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ doorontwikkeld. De hulp wordt al door diverse ziekenhuizen en huisartsenpraktijken gebruikt en is nu gratis beschikbaar voor alle zorgverleners en -instellingen in Nederland. De gesprekshulp is zowel als pdf-document als online beschikbaar.

Zorgverleners doen er alles aan om COVID-19 patiënten beter te maken. Helaas lukt dat niet altijd en met name bij kwetsbare ouderen is er geen garantie dat een behandeling helpt. In sommige gevallen kan de IC-opname, en eventuele beademing of reanimatie zelfs een negatief effect hebben. Het is daarom belangrijk dat patiënten vóór het starten van een behandeling nadenken over de opties en eventuele beperkingen van een behandeling. Eventuele kortademigheid, maar ook emotie en beperkte tijd maken de gespreksvoering en besluitvorming complex.

Inzicht in voorkeuren

Met behulp van de gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ krijgen patiënten medisch-inhoudelijke informatie over de voordelen, nadelen en resultaten van behandelopties. Maar het helpt ze ook meer inzicht te krijgen in de eigen voorkeuren. Alles om ervoor te zorgen dat de patiënt goed voorbereid is op het gesprek met de zorgverlener en samen tot de juiste keuze te komen. Het is zaak om deze gesprekken tijdig te voeren.

De inhoud van de gesprekshulp is gebaseerd op de wensen en behoeften van artsen werkzaam op de afdelingen geriatrie, interne geneeskunde, SEH en Intensive Care. De gesprekshulp is mede tot stand gekomen met het Albert Schweitzer en door het UMCU, met steun van Coöperatie VGZ. Bernhoven, Noordwest Ziekenhuisgroep en Zorggroep Synchroon zullen er snel mee starten en de gesprekshulp is ook geschikt om te gebruiken bij de reguliere zorg.

Zorgverleners kunnen de gesprekshulp aanvragen bij het team van PATIENT+ via contact@patientplus.info of middels het online aanvraagformulier op de website van PATIENT+.