Gezamenlijke werkagenda medische dataverwerkers

Om de dataverwerking voor medische kwaliteitsregistraties nog verder te stroomlijnen en de administratieve lasten voor gebruikers te verlichten hebben vijf medische dataverwerkers een gezamenlijke werkagenda opgesteld. Deze dataverwerkers zijn verenigd in de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV), die voor het realiseren van deze doelstelling nauw gaat samenwerken met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Het doel van de kwaliteitsregistraties is het bieden van verbeter-informatie voor zorgprofessionals en keuze-informatie voor patiënten. De dataverwerking ten behoeve van de kwaliteitsregistraties wordt uitbesteed aan gespecialiseerde medische dataverwerkers. Zij voeren berekeningen uit passen case-mix correcties toe en ontwikkelen interactieve dashboards.

De SDV is een samenwerkingsverband van vijf ICT-partners van landelijke kwaliteitsregistraties, te weten SDB Groep, Klinische Informatiekunde AmsterdamUMC, Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ), Deutsche Telecom Healthcare en MRDM. Die ICT-partners verwerken samen meer dan driekwart van de kwaliteitsregistraties in Nederland. De SDV heeft de af gelopen jaren een bijdrage geleverd aan de verbeteringen die de verschillende kwaliteitsregistraties en medische dataverwerkers gerealiseerd hebben.

Standaardisatie en FAIR-data

In 2019 heeft de door VWS ingestelde commissie van der Zande de overheid geadviseerd meer eenheid te brengen in de governance van de kwaliteitsregistraties en de daarbij behorende dataverzameling en -verwerking. Het rapport dat door de commissie opgesteld is, bevat diverse aanbevelingen, onder andere op het gebied van standaardisatie van gegevens en het toepassen van het FAIR-data principe.

“De afgelopen jaren hebben we ons, samen met de landelijke kwaliteitsregistraties, sterk gericht op het verbeteren van technische standaarden, toepassen van informatiestandaarden en automatiseren van processen. Met een gezamenlijke werkagenda willen we al deze ontwikkelingen bij elkaar brengen met dezelfde definities en semantiek. Alle partijen binnen de SDV beschikken over meer dan tien jaar ervaring op het gebied van datamanagement in de zorg. De combinatie van deze ervaring en verschillende specialisaties zorgt, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur, voor een substantiële bijdrage én versnelling in het realiseren van de aanbevelingen uit het rapport Van der Zande”, aldus Paul Crauwels, voorzitter SDV.

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties

Om het dataproces efficiënt te kunnen inrichten en innovatie mogelijk te maken is de samenwerking tussen kwaliteitsregistratie en dataverwerker van cruciaal belang. Om die reden hebben de SDV en SKR besloten een gezamenlijke werkagenda op te stellen. De SKR bestaat momenteel uit DICA, NICE, LROI, Nefrovisie, NHR, URO en Perined.

“Door actief de samenwerking op te zoeken met de SDV verbinden we op grotere schaal de verschillende expertises met elkaar en vindt er voortdurend uitwisseling plaats tussen de kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Hierdoor kunnen we gezamenlijk toewerken naar een manier van dataverzameling en –verwerking met maximale toegevoegde waarde voor de patiënt en minimale administratieve lasten voor zorgprofessionals”, zegt Dennis van Veghel, bestuurslid SKR.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?