Gezonder leven en passende zorg cruciaal voor #dezorgvanmorgen

Uit onderzoek van Zorginstituut Nederland is gebleken dat ruim twee derde van alle Nederlanders wil dat de zorg anders georganiseerd wordt om ervoor te zorgen dat die ook in de toekomst goed, bereikbaar en betaalbaar blijft. Meer dan de helft van de bevolking vindt dat daarvoor meer aandacht moet komen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. En driekwart van de Nederlanders staat niet achter financiering van stijgende zorgkosten met hogere zorgpremies en belastingen.

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat meer dan driekwart van de bevolking zich er niet of onvoldoende van bewust dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. De campagne #dezorgvanmorgen moet daar verandering in brengen en ons bewust maken van de acties en veranderingen die nodig zijn voor toekomstbestendige zorg.

“Als er niets verandert, zullen patiënten in de nabije toekomst niet langer in alle gevallen kunnen rekenen op goede zorg. We moeten bedenken wat we belangrijk vinden in de zorg, keuzes maken en elkaar daaraan houden”, zegt Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland.

Zorg anders organiseren

Zorginstituut Nederland heeft het onderzoek laten uitvoeren ter ondersteuning van een bewustwordingscampagne over de toekomst van de zorg: #dezorgvanmorgen. Deze campagne moet ertoe bijdragen dat wij ons bewust worden van het feit dat de zorg moet veranderen om toekomstbestendig te worden en dat daarvoor duidelijke keuzes en acties nodig zijn.

Ruim drie kwart van de ondervraagden in het onderzoek is voorstander van het anders organiseren van de zorg. Nog verder stijgende zorgpremies en belastingen vinden zij geen passende oplossing voor het toekomstbestendig maken van de zorg. Meer dan de helft vindt dat de focus meer moet verschuiven naar het voorkomen van ziekten. Vier op de vijf Nederlanders vindt dat het maken van gezonde keuzes makkelijker moet worden. Als voorbeeld noemen zij het verlagen van de BTW op groenten en fruit en het weren van snoep- en frisdrankautomaten uit scholen.

Gezond leven en passende zorg

Opvallend is dat steeds meer mensen, vier op de tien, van mening is dat een ongezonde leefstijl ‘bestraft’ mag worden met het betalen van een hogere zorgpremie. Bijna een op de vijf mensen gaat nog iets verder en stelt dat mensen met een gezonde leefstijl die zorg nodig hebben voorrang moeten krijgen op mensen die ongezond leven. Ook vindt bijna twee derde dat huisartsen mensen met een ongezonde leefstijl hierop actief moeten aanspreken.

Het onderzoek van Zorginstituut Nederland toont ook aan dat er een groot draagvlak is voor passende zorg. Daarbij ligt de focus bij de behandeling van ziektes niet meer alleen op het behandelen pur sang, maar steeds meer ook op de kwaliteit van leven en het bevorderen van de gezondheid. Het Regeerakkoord moemde passende zorg al als norm voor alle zorg. Uit het onderzoek blijkt dit besef te leven: bijna 70 procent zegt een eigen verantwoordelijkheid te voelen bij het goed en betaalbaar houden van de zorg.

Campagne #dezorgvanmorgen

De publicatie van het onderzoek is tevens het startschot voor de campagne #dezorgvanmorgen. Voor deze campagne is een korte, opvallende film gemaakt waarin geschetst wordt hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. De campagne wordt ook ondersteund door 27 verschillende video-testimonials van patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en andere hulpverleners.

De boodschap die doorklinkt: het ís nog niet te laat, maar als samenleving moeten we nu wél in actie komen en met elkaar keuzes maken. Iedereen met hart voor de zorg wordt uitgenodigd mee te praten en via de hashtag #dezorgvanmorgen met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de zorg.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?