EU moet extra investeren in digitalisering en vaardigheden

vr 5 juli 2024 - 14:00
Digitalisering
Nieuws

Om ervoor te zorgen dat we in Europa op koers blijven om de ambities voor digitale transformatie te behalen, moeten de EU-landen extra investeren in digitale vaardigheden, hoogwaardige connectiviteit en de acceptatie van kunstmatige intelligentie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het tweede rapport over de staat van het ‘Digital Decade’. Daarin wordt de vooruitgang wordt beoordeeld die is geboekt bij het behalen van de digitale doelstellingen en streefcijfers die voor 2030 zijn vastgesteld door het Digital Decade Policy Program van de EU.

Het rapport analyseert ook de nationale routekaarten voor de Digital Decade strategie van EU-landen. Daarin worden de geplande nationale maatregelen beschreven die een bijdrage moeten leveren aan de digitale transformatie van de EU. Een belangrijke bevinding van het rapport is de noodzaak voor EU-landen om hun acties te versterken en ambitieuzer te zijn bij het behalen van de doelstellingen van het digitale decennium, die essentieel zijn voor het waarborgen van de toekomstige economische welvaart van de EU.

Digivaardiger Nederland.

Ook in Nederland wordt regelmatig opgeroepen tot meer actie en investeringen om de digitalisering en het uitbreiden van digitale vaardigheden te stimuleren en versnellen. Steeds meer (zorg)instellingen zien de noodzaak hiervan in en, beter nog, ondernemen ook actie. Zo hebben in Zuid-Limburg het Zuyderland Medisch Centrum en de lokale bibliotheken de handen ineengeslagen om middels de cursus ‘Digivitaler’ patiënten digitaal vaardiger te maken.

Daarnaast hebben ook diverse regionale samenwerkingen op dit gebied hun waarde al bewezen. En ook aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van zorgpersoneel wordt gedacht, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een online portaal waar zorgmedewerkers terecht kunnen met vragen over digitalisering en digitale middelen.

Digitale gebreken in de EU

Het voortgangsrapport van de EU benadrukt dat er ook nu nog opmerkelijke hiaten zijn in het behalen van bepaalde doelstellingen. Zo heeft nog geen twee derde van de Europese huishoudens (64%) toegang tot glasvezel. De 5G-dekking bereikt in de EU net de 50 procent. Dat is nog niet voldoende om geavanceerde 5G-diensten te leveren.

Op dezelfde manier scoort de acceptatie van AI, cloud en/of big data door Europese bedrijven ver onder de doelstelling van 75 procent. Volgens de huidige trends zal slechts 64 procent van de bedrijven in 2030 gebruikmaken van cloud, de helft (50%) van big data en slechts 17 procent van AI.

Om deze tekortkomingen aan te pakken, moeten de Commissie en EU-landen samenwerken om een echt functionele Digital Single Market te bevorderen. Ze worden ook aangemoedigd om het gebruik van innovatieve digitale tools door kleine bedrijven te stimuleren.

Digital Decade

De doelstellingen voor digitale vaardigheden die zijn vastgesteld door het Digitale Decade programma zijn ook nog lang niet bereikt, aangezien nog maar net iets meer dan de helft (55,6%) van de EU-bevolking ten minste over elementaire digitale vaardigheden beschikt. Het rapport roept EU-landen op om een veelzijdige aanpak te volgen om digitale vaardigheden op alle onderwijsniveaus te bevorderen en jongeren, met name meisjes, te stimuleren om interesse te tonen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

In het rapport is echter ook ruimte voor een positieve noot. Zo wordt gesteld dat de EU-landen vooruitgang boeken richting het doel om alle belangrijke openbare diensten en elektronische medische dossiers online toegankelijk te maken en ze te voorzien van een veilige elektronische identificatie.

EU-landen moeten vóór 2 december 2024, zo concludeert het rapport, hun nationale roadmaps herzien en aanpassen zodat deze afgestemd worden op de ambitie van het Digital Decade Policy Program. De Commissie zal de implementatie van deze aanbevelingen monitoren en beoordelen en verslag uitbrengen over de voortgang in het volgende State of the Digital Decade-rapport in 2025.