Krachten bundelen om digitale vaardigheden te verbeteren

do 27 juni 2024 - 10:30
Vaardigheden
Nieuws

VVT-organisatie Interzorg Noord-Nederland begon in 2021 met de verbetering van digitale vaardigheden van medewerkers. Het initiatief van ICT en HR moest een groeiend aantal vragen beantwoorden over zaken zoals het ECD en Office 365, maar ook online inzage van het loonstrookje of een app op de smartphone installeren. Inmiddels deelt Interzorg de opgedane ervaringen met een groep andere VVT-organisaties in Noord-Nederland om zo de krachten op het gebied van digitale vaardigheden te bundelen.

Ivo de Jong, projectmanager ICT, en Joan de Vries, coördinator Digivaardig Interzorg, vertellen op de website van Digivaardig in de zorg over hun ervaringen met het project Digitale vaardigheden. De Vries vervult binnen dit project een brugfunctie tussen digicoaches en andere disciplines als ICT, HR en leidinggevenden.

“Zo ontstaan korte lijnen en worden verbeteringen sneller centraal geregeld”, stelt De Vries. “Ook houd ik me bezig met hoe digitale vaardigheden organisatiebreed kunnen worden toegepast.” De Jong voegt hieraan toe dat ICT belang hecht aan een dergelijke brugfunctie. “Op die manier kan Joan zien wat vanuit alle afdelingen nodig is om het project zo succesvol mogelijk te laten zijn.”

Voordelen tonen

Medewerkers enthousiast maken om aan de slag te gaan met hun digitale vaardigheden was en is een belangrijk onderdeel van het project. De digitale middelen in de zorg zijn echter vaak lastiger om te gebruiken dan middelen in de privésfeer en wekken minder enthousiasme op, stelt De Jong. Zorgmedewerkers willen namelijk zorg verlenen, niet zich met digitale middelen bezig houden.

“Ons doel is om duidelijk te maken dat je je werk in de zorg beter kan doen als je digitaal vaardiger bent. Je houdt meer tijd over voor de cliënt, dankzij digitale vaardigheden. Daar worden medewerkers wél enthousiast van.”

Nauw verbonden

De ICT-afdeling en de digicoaches zijn nauw met elkaar verbonden binnen Interzorg. Zo helpen ze allebei bij vragen van de zorgmedewerkers. Het verschil zit in hoe ze de medewerkers helpen.

De Jong hierover: “Heb je een technisch probleem, dan biedt ICT een oplossing. Maar de digicoach zal de tijd nemen om naast de medewerker te zitten en het stap-voor-stap uit te leggen. Ook geven digicoaches trainingen in kleine groepen. Zij kunnen vaak op een begrijpelijkere manier de kennis overbrengen op de zorgmedewerkers dan technische IT-medewerkers.”

ICT kijkt ook welke digitale ontwikkelingen eraan komen, zoals een nieuw verpleegoproepsysteem. De ouderwetse drukknoppen werden ingeruild voor nieuwere technologie: een zorgtechnologiesysteem met slimme optische sensoren. Als er iemand valt, komt de melding binnen via de smartphone.

De Jong: “Digicoaches konden hierin ondersteunen door de zorgmedewerkers mee te nemen door dit nieuwe systeem. Dit gaf vertrouwen in de technologie, omdat zij ook in de zorg werken en elkaar begrijpen. Wanneer er nieuwe digitale processen en updates van belangrijke programma’s aankomen, zoals het ECD, worden digicoaches nu ook eerder betrokken.”

Van elkaar leren

De Vries geeft als brug tussen de digicoaches en de ICT’ers belangrijke updates en ontwikkelingen aan beide partijen door. De digicoaches zien namelijk vaak beter wat er op een locatie speelt dan de ICT’ers, omdat de ICT’ers op een aparte afdeling werken. “Ook zie ik hoe de digicoaches communiceren op Intranet in veel begrijpelijkere taal”, stelt De Jong. “Hierdoor komt bij ons veel meer het besef hoe je het beste informatie overbrengt. De ICT’ers en de digicoaches leren echt van elkaar.”

Ook de samenwerking tussen digicoaches en applicatiebeheerders groeit. Als voorbeeld schetst De vries een pilot die op drie locaties loopt, waarbij de applicatiebeheerder elke maand met digicoaches in gesprek gaat met medewerkers en zo vragen naar boven krijgt die anders niet gesteld worden. “Problemen waar medewerkers in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen kunnen door soms een kleine wijziging of tip opgelost worden. Een bijkomend voordeel is dat de zichtbaarheid van de applicatiebeheerder en de digicoach wordt vergroot en de drempel om hulp te vragen juist verlaagd.”

Regionale samenwerking

Interzorg werkt inmiddels ook aan het leren en kennis delen binnen de regio, schetst De Vries. Inmiddels is de eerste regionale bijeenkomst een feit. Dertien verschillende zorgorganisaties uit de drie noordelijke provincies bundelen de krachten door kennis en ervaringen te delen. “Samen kijken we wat er in de toekomst nog op ons afkomt en hoe we hier het beste op kunnen inspelen.”

Enkele tips vanuit Interzorg voor organisaties die met een project Digitale vaardigheden aan de slag willen:

  • Krijg vanaf het het begin commitment van het (midden)management en collega’s, om het project goed te kunnen starten.
  • Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Sluit bijvoorbeeld aan bij landelijke bijeenkomsten (Digivaardig in de zorg is een voorbeeld) en kijk wat er al ontwikkeld is.
  • Blijf in je communicatie focus houden op waarom de organisatie de digitale vaardigheden wil verbeteren: zodat zorgmedewerkers meer tijd overhouden voor cliënten.