Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

GGZ: nieuwe wijze verantwoorden in strijd tegen administratielasten

Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden. Deze manier moet de administratieve lasten van professionals substantieel verminderen. Daarover heeft de taskforce ‘gepast gebruik in de GGZ’ een advies uitgebracht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe manier van verantwoorden moet met name het onnodig aantal registraties terugdringen. Het advies van de taskforce gaat specifiek om gepast gebruik en geeft aan hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over de effectiviteit en medische noodzaak van de geleverde zorg. De nieuwe registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt, terwijl over- en onderbehandeling moet worden voorkomen.

Zowel de ondertekenaars van het Hoofdlijnakkoord GGZ als de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen de nieuwe verantwoording. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft het advies van de Taskforce onder leiding van de heer David Voetelink (Erasmus MC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De Taskforce bestaat verder uit leden Marjan Trompetter (toezichthouder diverse zorginstellingen, namens ZN) en Julliette van Eerd (RvB Breburg, namens GGZ NL).

“Het geeft mogelijkheden voor meer effectieve zorg met beperking van de administratielasten”, zegt Voetelink over het akkoord.

‘Werken in GGZ aantrekkelijker’

Staatssecretaris Blokhuis geeft aan verheugd te zijn over deze concrete stap uit het Hoofdlijnakkoord GGZ en het actieplan (Ont)Regel de Zorg. “Administratieve lasten zorgen voor veel frustraties bij de mensen. Het is mooi dat het partijen is gelukt om samen regels te schrappen die niet alleen onnodig zijn maar ook het werkplezier in de weg staan.

Blokhuis zegt verder dat er met de overeenkomst meer tijd overblijft voor zorg. Daarnaast hoopt Blokhuis dat hiermee professionals binnen de GGZ kunnen worden vastgehouden terwijl de sector ook aantrekkelijker wordt voor aankomende zorgprofessionals.

Administratielasten

In het rapport is precies omschreven wat zorgverleners moeten registreren en hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over gepast gebruik aan zorgverzekeraars. Dit vraagt om een aanpassing van de administratieve organisatie en daarmee administratielasten van instellingen. Om hier ruimte voor te bieden is in het rapport ook een stimuleringsregeling opgenomen die inhoudt dat onder voorwaarden de nieuwe regels ook gelden voor 2017 en 2018.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen