GGZ: nieuwe wijze verantwoorden in strijd tegen administratielasten

Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden. Deze manier moet de administratieve lasten van professionals substantieel verminderen. Daarover heeft de taskforce ‘gepast gebruik in de GGZ’ een advies uitgebracht.

De nieuwe manier van verantwoorden moet met name het onnodig aantal registraties terugdringen. Het advies van de taskforce gaat specifiek om gepast gebruik en geeft aan hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over de effectiviteit en medische noodzaak van de geleverde zorg. De nieuwe registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt, terwijl over- en onderbehandeling moet worden voorkomen.

Zowel de ondertekenaars van het Hoofdlijnakkoord GGZ als de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen de nieuwe verantwoording. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft het advies van de Taskforce onder leiding van de heer David Voetelink (Erasmus MC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De Taskforce bestaat verder uit leden Marjan Trompetter (toezichthouder diverse zorginstellingen, namens ZN) en Julliette van Eerd (RvB Breburg, namens GGZ NL).

“Het geeft mogelijkheden voor meer effectieve zorg met beperking van de administratielasten”, zegt Voetelink over het akkoord.

‘Werken in GGZ aantrekkelijker’

Staatssecretaris Blokhuis geeft aan verheugd te zijn over deze concrete stap uit het Hoofdlijnakkoord GGZ en het actieplan (Ont)Regel de Zorg. “Administratieve lasten zorgen voor veel frustraties bij de mensen. Het is mooi dat het partijen is gelukt om samen regels te schrappen die niet alleen onnodig zijn maar ook het werkplezier in de weg staan.

Blokhuis zegt verder dat er met de overeenkomst meer tijd overblijft voor zorg. Daarnaast hoopt Blokhuis dat hiermee professionals binnen de GGZ kunnen worden vastgehouden terwijl de sector ook aantrekkelijker wordt voor aankomende zorgprofessionals.

Administratielasten

In het rapport is precies omschreven wat zorgverleners moeten registreren en hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over gepast gebruik aan zorgverzekeraars. Dit vraagt om een aanpassing van de administratieve organisatie en daarmee administratielasten van instellingen. Om hier ruimte voor te bieden is in het rapport ook een stimuleringsregeling opgenomen die inhoudt dat onder voorwaarden de nieuwe regels ook gelden voor 2017 en 2018.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?