GGzE gaat cliënten ondersteunen met een iPad

1 juli 2020
Man is Laying on Couch at Home and Using Tablet
GGZ
Nieuws

Zorgverlener GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg voor Eindhoven en omgeving) gaat ruim 100 iPads aanschaffen voor klinische cliënten. Daarvoor heeft GGzE een donatie ontvangen van 50.000 euro van de Philips Foundation. De iPads worden ingezet om online communicatie tussen de zorgverlener en cliënten en hun naasten mogelijk te maken.

De corona crisis en de contact beperkende maatregelen hebben ook een grote impact gehad op de cliënten van GGzE. Bezoek was in deze periode niet of nauwelijks mogelijk. Dat gold zowel voor bezoek van zorgverleners als van familie en vrienden. Met een iPad wordt online contact, onder andere via beeldbellen, mogelijk en ze zullen ook ná de coronacrisis onderdeel van de zorgverlening blijven.

Meerwaarde iPad is blijvend

Voor sommige patiënten die opgenomen worden bij GGzE geldt, op basis van een opgelegde maatregel, dat zij geen bezoek mogen ontvangen. De iPads maken het nu mogelijk om ook in die situatie, digitaal, contact te kunnen onderhouden met familie, vrienden en andere naasten.

Een deel van de iPads wordt bovendien van een simkaart met bijbehorend mobiel (data)abonnement. Die iPads zijn met name bedoeld voor cliënten die in een begeleide woonvorm van de zorgverlener wonen en zelf niet vermogend genoeg zijn om wifi en/of een iPad te betalen. De verdeling van de ruim 100 iPads wordt verder zo ingeregeld dat daarmee alle 850 klinische cliënten voorzien kunnen worden.

GGzE weer 'open'

Met ingang van vandaag zijn de beperkende contactmaatregelen rondom de coronacrisis verder versoepeld. Voor GGzE betekent dit dat de instelling, Landgoed De Grote Beek, vanaf nu weer voor iedereen open en toegankelijk is. Wel zijn de nodige voorzieningen getroffen om iedereen veilig en verantwoord te ontvangen.

Op 1 mei lanceerde GGzE het gratis online hulpplatform ‘Mentale Kracht 040’. Op het platform zijn praktische oplossingen te vinden om de coronacrisis, mentaal zo goed mogelijk door te komen. E-health en het toepassen van digitale oplossingen voor het verbeteren van de dienstverlening maakt al langere tijd deel uit van de toekomststrategie van GGzE. In 2018 sloot de zorgverlener daarvoor onder andere een meerjarige overeenkomst met zorgverzekeraar CZ om de komende jaren e-health breed inzetten om cliënten meer regie over hun leven en hun zorg te bieden.