Gijs Terlouw associate lector Health Innovation & Simulation Learning NHL Stenden

vr 1 september 2023 - 09:00
NHL Stenden Hogeschool Gijs Terlouw
Opleiding
Nieuws

Gijs Terlouw gaat per 1 september aan de slag als associate lector Health Innovation & Simulation Learning bij NHL Stenden Hogeschool. In deze functie gaat hij op zoek naar de mogelijkheden die simulation learning kan bieden in de wereld van zorg en welzijn. Er leeft op de werkvloer nog de nodige scepsis over de toepassing van deze lesmethode, zo stelt Terlouw. Terwijl het volgens hem juist de kloof tussen verwachtingen van studenten in zorg en welzijn en de realiteit kan verkleinen, zodat minder studenten afhaken.

De vraag naar simulation learning - simulatieonderwijs - in zorg en welzijn groeit, merkt Terlouw. Steeds vaker oefenen zorgprofessionals vaardigheden met behulp van digitale simulaties. Van het oefenen van verpleegtechnische handelingen tot het voeren van een gesprek met een patiënt, cliënt of naaste. "Trainingen door middel van virtual reality (VR) staan al langere tijd op het wensenlijstje van menig ziekenhuis. Dit moment willen we aangrijpen om verdere adoptie en acceptatie van ook andere digitale toepassingen te stimuleren."

Veel mogelijkheden met simulation learning

Simulation learning biedt volgens Terlouw een rijk palet aan mogelijkheden. Van waarheidsgetrouwe digitale omgevingen waarin je een bepaalde handeling oefent, tot meer verrassende situaties waarin je bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden traint. “Door een zorgteam samen een virtueel ruimteschip te laten besturen, train je hoe je onder druk met elkaar kunt blijven communiceren. Essentieel in de zorg, waar beslissingen onder druk worden genomen. Het besturen van een ruimteschip laat medewerkers ervaren wat er in zo’n situatie van hen wordt gevraagd."

Tegelijkertijd bemerkt Terlouw de nodige scepsis op de werkvloer over de daadwerkelijke leerresultaten en uiteindelijke impact in de praktijk van dit soort simulatietrainingen. "Met het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning focussen we ons specifiek op dit vraagstuk. Ons doel is om met gedegen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek deze impact aan te tonen en te onderbouwen."

Betere kennismaking met beroep

Een tweede onderzoekslijn waarop het associate lectoraat zich gaat toeleggen, is de vraag hoe simulation learning binnen de zorg- en welzijnsopleidingen van NHL Stenden Hogeschool van toegevoegde waarde kan zijn. "We zien dat steeds minder studenten kiezen voor zorg en welzijn”, zegt Terlouw hierover. “En van de studenten die aan de opleiding beginnen, valt ieder jaar helaas een deel af. Dat kan zijn doordat studenten verkeerde verwachtingen hebben. Ook hier biedt simulatieonderwijs ons de kans om studenten al tijdens een vroeg stadium in een realistische digitale omgeving kennis te laten maken met hun toekomstige beroep."

Ook wil Terlouw onderzoeken of een deel van de stage vervangen kan worden door simulatieonderwijs. Zo is bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling stuurmans-ervaring opdoen middels simulatieonderwijs al jaren de normaalste zaak van de wereld. “Daar oefenen studenten gedurende hun gehele studie via grote simulatoren hoe ze moeten reageren in onverwachte situaties. Wij onderzoeken of dit ook voor onze zorg- en welzijnsopleidingen kan gelden."

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning is onderdeel van het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van lector Job van ’t Veer. "Waar Job zich richt op de brede scope van innovaties in zorg en welzijn, focussen wij ons specifiek op simulation learning", legt Terlouw uit. "Daarbij werken we nauw samen. Datzelfde geldt voor het lectoraat Design Driven Innovation van Derek Kuipers, waarmee we volop contact hebben." Volgens Terlouw liggen er volop kansen om simulation learning de komende vier jaar uit de laten groeien tot een volwaardige learning tool op de werkvloer en binnen de hogeschool.

Samenwerking in simulatietraining

NHL Stenden Hogeschool werkt sinds dit jaar samen met Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) in de ontwikkeling van ‘virtual reality’-scenario’s om zorgmedewerkers van het Friese ziekenhuis simulatietrainingen te bieden. Het MCL verwacht dat trainen met VR-scenario’s een waardevolle toevoeging vormt op de huidige mix van leermiddelen. NHL Stenden won in juni 2023 de Nederlandse Onderwijspremie met het project ‘Future proof nurses’. Hierbij ervaren studenten met behulp van VR uiteenlopende beroepssituaties.