Global Initiative on Digital Health officieel van start

22 februari 2024
patient heeft een digitaal consult met arts
Digitalisering
Nieuws

Het Global Initiative on Digital Health van de WHO is officieel van start gegaan op 20 februari 2024. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, gaf samen met leiders van andere VN-agentschappen, ontwikkelings- en overheidspartners een virtuele kick-off van wat zij beschouwen als een 'transformatie van de digitale gezondheidszorg.

De WHO lanceerde in augustus 2023 tijdens de G20-top in India het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen. Met steun van de G20-landen en partners moet het initiatief diverse internationale normen, best practices en middelen bundelen om de transformatie naar digitale gezondheidssystemen te bevorderen.

Gezamenlijke inspanningen

Het GIDH heeft tot doel de volgende doelstellingen te bereiken middels bovengenoemde gezamenlijke inspanningen:

 • Beoordeel en prioriteer de behoeften van landen voor duurzame digitale gezondheidszorgtransformatie.
 • Verbeter de afstemming van de digitale gezondheidszorgmiddelen op landniveau en niet-gefinancierde prioriteiten.
 • Ondersteun de versnelde verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Mondiale Strategie voor Digitale Gezondheid 2020-2025.
 • Capaciteit opbouwen en inspanningen bundelen om de lokale ontwikkeling, het onderhoud en de aanpassing van digitale gezondheidszorgtechnologieën aan de voortdurend veranderende behoeften te stimuleren.

Het lidmaatschap staat open voor alle instellingen die zich bezighouden met digitale gezondheidszorg.

Prioriteiten

GIDH zal prioriteit geven aan de volgende kernwerkgebieden: het beoordelen en prioriteren van de behoeften van de lidstaten; het evalueren van de beschikbaarheid en rapportage van digitale gezondheidszorgmiddelen op landniveau en het identificeren van ondergefinancierde prioriteiten; het technisch en financieel ondersteunen van de versnelde verwezenlijking van de strategische doelstellingen uit de Mondiale Strategie voor Digitale Gezondheid 2020-2025. Hierbij wordt capaciteit opgebouwd en de inspanningen gebundeld om de ontwikkeling, het onderhoud en de aanpassing van digitale gezondheidszorgtechnologieën aan te moedigen aan voortdurend veranderende behoeften.

Het initiatief zal in dit kader werken aan het aanpakken van de variabiliteit in de kwaliteit van digitale oplossingen en opkomende technologieën met betrekking tot standaarden, gegevensprivacy, beveiliging en interoperabiliteit, et cetera, middels door geïdentificeerde beste praktijken, open standaarden en bouwstenen te versterken waarvan de kwaliteit geborgd is.

Bevorderen gezondheidsresultaten

Digitale gezondheidszorg is volgens de WHO een bewezen versneller om de gezondheidsresultaten te bevorderen en de Universal Health Coverage (UHC) en gezondheidsgerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te bereiken. Ruim twintig jaar lang hebben de lidstaten met de WHO samengewerkt om digitale technologieën in te zetten om de nationale en mondiale gezondheidsdoelstellingen te versnellen.

Sinds de eerste door de lidstaten aangestuurde resolutie over e-gezondheid in 2005, die culmineerde in de alomvattende mondiale strategie voor digitale gezondheid 2020-2025 van de lidstaten, hebben ruim 120 WHO-lidstaten een nationaal beleid of strategie voor digitale gezondheidszorg ontwikkeld. De fragmentatie in de toewijzing van middelen en de afstemming van oplossingen op de behoeften van de lidstaten, samen met de variabele definities en kwaliteitsniveaus van digitale oplossingen, vertragen echter de effectieve nationale transformatie van de digitale gezondheidszorg.

Nationale digitale zorgsystemen

De lidstaten van de VN zoeken dan ook steun om over te stappen van productgerichte initiatieven op het gebied van de digitale gezondheidszorg naar nationale digitale zorgsystemen en -applicaties met de juiste nationale bevoegdheid om deze te onderhouden en aan te passen. Een erkende behoefte is betrouwbare en kwalitatief hoogstaande technische ondersteuning om de nationale prioriteiten op het gebied van de digitale gezondheidszorg aan te pakken .

Het initiatief zal er om die redenen naar streven de lidstaten te helpen hun nationale digitale gezondheidszorgtransformatie te bevorderen door de samenwerking tussen partners en bestaande netwerken te versterken en de huidige multinationale en regionale activiteiten te versterken.

Belangrijkste componenten GIDH

De belangrijkste componenten van de GIDH zullen bestaand bewijsmateriaal, instrumenten en lessen benutten en zullen gezamenlijk tot stand worden gebracht via een transparant en inclusief proces. Via dit op bewijzen gebaseerde en alomvattende co-creatieproces streeft GIDH uiteindelijk naar:

 1. De inspanningen ter ondersteuning van de Mondiale Strategie voor Digitale Gezondheid 2020-2025 op één lijn brengen;
 2. STEUN hoogwaardige technische bijstand om op standaarden gebaseerde en interoperabele systemen te ontwikkelen en te versterken die zijn afgestemd op mondiale beste praktijken, normen en standaarden;
 3. FACILITEER het doelbewuste gebruik van kwaliteitsgegarandeerde digitale transformatie-instrumenten waarmee overheden hun digitale transformatietraject in de gezondheidszorg kunnen beheren.

GIDH: netwerk van netwerken

Als een door de WHO beheerd netwerk (“Netwerk van Netwerken”) zal GIDH uitdagingen aanpakken zoals dubbel werk en “productgerichte” digitale gezondheidszorgtransformatie door een focus op vier fundamentele pijlers:

 • Country Needs Tracker – het faciliteren van investeringen in digitale gezondheidszorg, zodat deze worden geïnformeerd over de prioriteiten van het land;
 • Country Resource Portal – identificeert zowel traditionele als innovatieve kansen op het gebied van hulpbronnen en bevordert transparantie, terwijl het risico op dubbel werk wordt verminderd om een op standaarden gebaseerde prospectieve en retrospectieve analyse van de tekorten in de digitale gezondheidszorg mogelijk te maken.
 • Transformation Toolbox – pleiten voor kwaliteitsgeborgde instrumenten en middelen die de capaciteit en autonomie van landen versterken om de nationale digitale gezondheidszorgtransformatie te beheren.
 • Bijeenkomsten en kennisuitwisseling – bevordering van versterkte samenwerking en kennisuitwisseling tussen mondiale, regionale en nationale netwerken op het gebied van de digitale gezondheidszorg.

Het WHO zal tevens het podium betreden tijdens de aanstaande ICT&health World Conference, waar zij hun betrokkenheid en vooraanstaande expertise zullen delen over het bevorderen van de wereldwijde digitale transformatie van de gezondheidszorg.