Goede, veilige, snelle uitwisseling medische gegevens redt levens

29 juni 2016
Nieuws

De KBO, LPGGz en KNMP pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor een goede, veilige en snelle uitwisseling van medische gegevens. Dat kan namelijk levens redden, zo geven de drieorganisaties aan. De tweede Kamer debatteert 29 juni met minister Schippers (VWS) over gegevensuitwisseling in de zorg.

Volgens apothekersorganisatie KNMP missen apothekers nu vaak patiëntinformatie die zij nodig hebben voor veilig medicijngebruik. De VVD stelde hier eerder in juni al Kamervragen over. Deze Kamervragen waren weer het gevolg van de berichtgeving over het onderzoek naar e-Health in de apotheek door Nictiz en de KNMP.

Apothekers missen volgen het begin juni gepubliceerde onderzoek patiëntinformatie, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven, die belangrijk is voor veilig medicijngebruik. Dat komt doordat andere zorgverleners zoals ziekenhuizen en artsen nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen.

Aandacht voor veilige gegevensuitwisseling

Samen met seniorenorganisatie KBO en Landelijk Platform GGz vraagt de KNMP in de brief aandacht voor gegevensuitwisseling tussen de tweede en eerste lijn. Voor kwetsbare patiënten, zoals ouderen en patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, is het van levensbelang dat zorgverleners een actueel overzicht hebben van de medicatie van de patiënt.

Als verschillende geneesmiddelen ongewenst reageren op elkaar, of in aard of dosering niet passen bij lichaamsspecifieke eigenschappen van de patiënt, dan kan dit leiden tot complicaties, onnodige ziekenhuisopnames of erger. Momenteel hebben apothekers echter niet altijd toegang tot relevante patiëntinformatie zoals laboratoriumuitslagen, de reden van voorschrijven en nierfunctiewaarden. Zonder al deze gegevens kan de apotheker de medicatiebewaking niet goed uitvoeren. KBO, LPGGz en KNMP roepen op tot handhaving en verbetering.

De drie organisaties vragen de Tweede Kamer om bij tweedelijns zorginstellingen aan te dringen om gegevens met de eerste lijn te delen en zorg te dragen voor benodigde middelen. KBO, LPGGz en de KNMP willen dat het zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt om de regie op eigen medische gegevens te voeren, ook voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daar hoort bij dat voor zorgverleners de randvoorwaarden er zijn om patiënten te informeren en te motiveren om toestemming te geven voor gegevensuitwisseling.